گروهه

توالت توکار تنسو گروهه

توالت توکار تنسو گروهه

کد محصول: 190400

برند » Grohe
نام مدل » Tenso
کاربرد » شیر توالت توکار
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

» توضیحات بیشتر
توالت توکار یورو پلاس گروهه

توالت توکار یورو پلاس گروهه

کد محصول: 195370

برند » Grohe
نام مدل » Euro plus
کاربرد » شیر توالت توکار
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

» توضیحات بیشتر
شیر آشپزخانه اسنس 30269 گروهه

شیر آشپزخانه اسنس 30269 گروهه

کد محصول: 30269

برند » گروهه
نام مدل » Essence
کاربرد » شیر آشپزخانه
نوع » ثابت
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

» توضیحات بیشتر
شیر آشپزخانه اسنس 30269DC0 گروهه

شیر آشپزخانه اسنس 30269DC0 گروهه

کد محصول: 30269DC0

برند » گروهه
نام مدل » Essence
کاربرد » شیر آشپزخانه
نوع » ثابت
رنگ » استیل
تکنولوژی ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

1,200,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر آشپزخانه اسنس 30270 گروهه

شیر آشپزخانه اسنس 30270 گروهه

کد محصول: 30270

برند » گروهه
نام مدل » Essence
کاربرد » شیر آشپزخانه
نوع » شلنگدار (شاوری)
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

» توضیحات بیشتر
شیر آشپزخانه اسنس 30270DC0 گروهه

شیر آشپزخانه اسنس 30270DC0 گروهه

کد محصول: 30270DC0

برند » گروهه
نام مدل » Essence
کاربرد » شیر آشپزخانه
نوع » شلنگدار (شاوری)
رنگ » استیل
تکنولوژی ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

» توضیحات بیشتر
شیر آشپزخانه زدرا 1-32294 گروهه

شیر آشپزخانه زدرا 1-32294 گروهه

کد محصول: 32294-1

برند » گروهه
نام مدل » Zedra
کاربرد » شیر آشپزخانه
نوع » شلنگدار (شاوری)
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

1,700,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر آشپزخانه زدرا 32296 گروهه

شیر آشپزخانه زدرا 32296 گروهه

کد محصول: 32296

برند » گروهه
نام مدل » Zedra
کاربرد » شیر آشپزخانه
نوع » ثابت
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

1,700,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر آشپزخانه زدرا 32296SD0 گروهه

شیر آشپزخانه زدرا 32296SD0 گروهه

کد محصول: 32296SD0

برند » گروهه
نام مدل » Zedra
کاربرد » شیر آشپزخانه
نوع » ثابت
رنگ » استیل
تکنولوژی ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

1,700,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر آشپزخانه زدرا 32553 گروهه

شیر آشپزخانه زدرا 32553 گروهه

کد محصول: 32553

برند » گروهه
نام مدل » Zedra
کاربرد » شیر آشپزخانه
نوع » شلنگدار (شاوری)
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

2,238,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر آشپزخانه زدرا 32553SD0 گروهه

شیر آشپزخانه زدرا 32553SD0 گروهه

کد محصول: 32553SD0

برند » گروهه
نام مدل » Zedra
کاربرد » شیر آشپزخانه
نوع » شلنگدار (شاوری)
رنگ » استیل
تکنولوژی ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

2,238,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر آشپزخانه مینتا 32067 گروهه

شیر آشپزخانه مینتا 32067 گروهه

کد محصول: 32067

برند » گروهه
نام مدل » Minta
کاربرد » شیر آشپزخانه
نوع » ثابت
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

» توضیحات بیشتر
شیر آشپزخانه مینتا 32322 گروهه

شیر آشپزخانه مینتا 32322 گروهه

کد محصول: 32322

برند » گروهه
نام مدل » Minta
کاربرد » شیر آشپزخانه
نوع » شلنگدار (شاوری)
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

» توضیحات بیشتر
شیر آشپزخانه مینتا 32322DC0 گروهه

شیر آشپزخانه مینتا 32322DC0 گروهه

کد محصول: 32322DC0

برند » گروهه
نام مدل » Minta
کاربرد » شیر آشپزخانه
نوع » شلنگدار (شاوری)
رنگ » استیل
تکنولوژی ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

» توضیحات بیشتر
شیر آشپزخانه مینتا 32488 گروهه

شیر آشپزخانه مینتا 32488 گروهه

کد محصول: 32488

برند » گروهه
نام مدل » Minta
کاربرد » شیر آشپزخانه
نوع » ثابت
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

1,030,000 تومان
» توضیحات بیشتر
kowsarweb