گاز رومیزی اخوان

گاز رومیزی G103 اخوان

گاز رومیزی G103 اخوان

کد محصول: گاز G103 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G103
نمای گاز » استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

751,900 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G106 اخوان

گاز رومیزی G106 اخوان

کد محصول: گاز G106 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G106
نمای گاز » شیشه مشکی و استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 97 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

928,100 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G116 اخوان

گاز رومیزی G116 اخوان

کد محصول: گاز G116 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G116
نمای گاز » شیشه مشکی و استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

883,800 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G13 اخوان

گاز رومیزی G13 اخوان

کد محصول: گاز G13 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G13
نمای گاز »  استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

755,200 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G137 اخوان

گاز رومیزی G137 اخوان

کد محصول: گاز G137 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G137
نمای گاز » شیشه مشکی
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

688,100 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G142 اخوان

گاز رومیزی G142 اخوان

کد محصول: گاز G142 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G142
نمای گاز » شیشه سفید
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 80 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

792,000 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G28 اخوان

گاز رومیزی G28 اخوان

کد محصول: گاز G28 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G28
نمای گاز » استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

819,500 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G42 اخوان

گاز رومیزی G42 اخوان

کد محصول: گاز G42 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G42
نمای گاز » استیل
تعداد شعله » 4 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

732,500 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G43 اخوان

گاز رومیزی G43 اخوان

کد محصول: گاز G43 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G43
نمای گاز » شیشه مشکی
تعداد شعله » 2 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 50 سانتیمتر
عرض » 35 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

411,800 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G44 اخوان

گاز رومیزی G44 اخوان

کد محصول: گاز G44 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G44
نمای گاز »  استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

710,100 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G82 اخوان

گاز رومیزی G82 اخوان

کد محصول: گاز G82 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G82
نمای گاز » استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

739,800 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G84 اخوان

گاز رومیزی G84 اخوان

کد محصول: گاز G84 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G84
نمای گاز » استیل
تعداد شعله » 4 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

614,400 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G93 اخوان

گاز رومیزی G93 اخوان

کد محصول: گاز G93 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G93
نمای گاز » شیشه مشکی
تعداد شعله » 4 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 80 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

638,800 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی V15 اخوان

گاز رومیزی V15 اخوان

کد محصول: گاز V15 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » V15
نمای گاز » شیشه مشکی
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

983,400 تومان
» توضیحات بیشتر
kowsarweb