گاز اخوان

گاز رومیزی G104 اخوان

گاز رومیزی G104 اخوان

کد محصول: گاز G104 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G104
نمای گاز » استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 97 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

728,500 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G107 اخوان

گاز رومیزی G107 اخوان

کد محصول: گاز G107 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G107
نمای گاز » استیل
تعداد شعله » 6 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 97 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G110 اخوان

گاز رومیزی G110 اخوان

کد محصول: گاز G110 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G110
نمای گاز » شیشه مشکی
تعداد شعله » 3 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 58 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

587,400 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G111 اخوان

گاز رومیزی G111 اخوان

کد محصول: گاز G111 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G111
نمای گاز » استیل
تعداد شعله » 4 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 52 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

787,500 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G132 اخوان

گاز رومیزی G132 اخوان

کد محصول: گاز G132 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G132
نمای گاز » شیشه مشکی
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 88 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

688,100 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G46 اخوان

گاز رومیزی G46 اخوان

کد محصول: گاز G46 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G46
نمای گاز » شیشه مشکی و استیل
تعداد شعله » 4 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

996,400 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G51 اخوان

گاز رومیزی G51 اخوان

کد محصول: گاز G51 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G101
نمای گاز »  استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

رایگان!
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G58 اخوان

گاز رومیزی G58 اخوان

کد محصول: گاز G58 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G58
نمای گاز » شیشه مشکی و استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 68 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

876,400 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G72 اخوان

گاز رومیزی G72 اخوان

کد محصول: گاز G72 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G72
نمای گاز »  استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

819,500 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G86 اخوان

گاز رومیزی G86 اخوان

کد محصول: گاز G86 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G86
نمای گاز » استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 80 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

734,000 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G87 اخوان

گاز رومیزی G87 اخوان

کد محصول: گاز G87 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G87
نمای گاز »  استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 68 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

649,000 تومان
» توضیحات بیشتر
kowsarweb