کابین سونا پرشین

سونا آدونیس پرشین استاندارد

سونا آدونیس پرشین استاندارد

کد محصول: کابین سونا آدونیس

برند » پرشین استاندارد
نام کالا » آدونیس
کاربرد » کابین سونا
طول » 155  سانتیمتر
عرض » 155 سانتیمتر
ارتفاع » 222 سانتیمتر
برق مصرفی سونا » 3500 وات
برق مصرفی جکوزی » 900 وات

12,500,000 تومان
» توضیحات بیشتر
سونا آریسا پرشین استاندارد

سونا آریسا پرشین استاندارد

کد محصول: کابین سونا آریسا

برند » پرشین استاندارد
نام کالا » آریسا
کاربرد » کابین سونا
طول » 142  سانتیمتر
عرض » 93   سانتیمتر
ارتفاع » 216 سانتیمتر
برق مصرفی سونا  » 3000 وات

» توضیحات بیشتر
سونا پانسیس پرشین استاندارد

سونا پانسیس پرشین استاندارد

کد محصول: کابین سونا پانسیس

برند » پرشین استاندارد
نام کالا » پانسیس
کاربرد » کابین سونا
طول » 175  سانتیمتر
عرض » 94   سانتیمتر
ارتفاع » 220 سانتیمتر
برق مصرفی سونا  » 3500 وات
برق مصرفی جکوزی » 900 وات

11,000,000 تومان
» توضیحات بیشتر
سونا پرستیلا پرشین استاندارد

سونا پرستیلا پرشین استاندارد

کد محصول: کابین سونا پرستیلا

برند » پرشین استاندارد
نام کالا » پرستیلا
کاربرد » کابین سونا
طول » 170  سانتیمتر
عرض » 75   سانتیمتر
ارتفاع » 214 سانتیمتر
برق مصرفی سونا  » 3500 وات
برق مصرفی جکوزی » 900 وات

» توضیحات بیشتر
سونا ربکا پرشین استاندارد

سونا ربکا پرشین استاندارد

کد محصول: کابین سونا ربکا

برند » پرشین استاندارد
نام کالا » ربکا
کاربرد » کابین سونا
طول » 123.5  سانتیمتر
عرض » 123.5 سانتیمتر
ارتفاع » 215 سانتیمتر
برق مصرفی سونا  » 3000 وات
برق مصرفی جکوزی » 900 وات

9,900,000 تومان
» توضیحات بیشتر
kowsarweb