جکوزی خارجی

جکوزی بامبو پلی تک

جکوزی بامبو پلی تک

کد محصول: جکوزی بامبو

برند » پلی تک
نام کالا » بامبو
کاربرد » جکوزی
طول » 160 سانتیمتر
عرض » 80 سانتیمتر
عمق » 83  سانتیمتر

2,910,000 تومان
» توضیحات بیشتر
جکوزی سائوترن پلی تک

جکوزی سائوترن پلی تک

کد محصول: جکوزی سائوترن

برند » پلی نک
نام کالا » سائوترن
کاربرد » جکوزی
طول » 200 سانتیمتر
عرض » 120 سانتیمتر
عمق » 69  سانتیمتر

» توضیحات بیشتر
kowsarweb