اخوان

سینک کد 155 اخوان

سینک کد 155 اخوان

کد محصول: 155

کاربرد » سینک روکار
طول » 120 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر

214,000 تومان
» توضیحات بیشتر
سینک کد 16 اخوان

سینک کد 16 اخوان

کد محصول: 16

کاربرد » سینک توکار
طول » 138 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر

470,000 تومان
» توضیحات بیشتر
سینک کد 18 اخوان

سینک کد 18 اخوان

کد محصول: 18

کاربرد » سینک توکار
طول » 120 سانتیمتر
عرض » 44 سانتیمتر

370,000 تومان
» توضیحات بیشتر
سینک کد 19 اخوان

سینک کد 19 اخوان

کد محصول: 19

کاربرد » سینک توکار
طول » 120 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر

370,000 تومان
» توضیحات بیشتر
سینک کد 23 اخوان

سینک کد 23 اخوان

کد محصول: 23

کاربرد » سینک روکار
طول » 100 سانتیمتر
عرض » 60 سانتیمتر

402,000 تومان
» توضیحات بیشتر
سینک کد 25 اخوان

سینک کد 25 اخوان

کد محصول: 25

کاربرد » سینک روکار
طول » 120 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر

440,000 تومان
» توضیحات بیشتر
فر F11 اخوان

فر F11 اخوان

کد محصول: F11

کارکرد » گاز و برق
طول » 60 سانتیمتر
عرض » 60 سانتیمتر

993,000 تومان
» توضیحات بیشتر
فر F21 اخوان

فر F21 اخوان

کد محصول: F21

کارکرد » گاز و برق
طول » 60 سانتیمتر
عرض » 60 سانتیمتر

1,356,000 تومان
» توضیحات بیشتر
فر F25 اخوان

فر F25 اخوان

کد محصول: F25

کارکرد » برق
طول » 60 سانتیمتر
عرض » 60 سانتیمتر

1,450,000 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G1 اخوان

گاز رومیزی G1 اخوان

کد محصول: نامعلوم

برند » اخوان
کدکالا » G1
نمای گاز » شیشه ای مشکی
تعداد شعله » 2 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 50 سانتیمتر
عرض » 35 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

437,100 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G108 اخوان

گاز رومیزی G108 اخوان

کد محصول: گاز G108 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G108
نمای گاز » شیشه مشکی
تعداد شعله » 4 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 97 سانتیمتر
عرض » 43 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

7,435,000 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G11 اخوان

گاز رومیزی G11 اخوان

کد محصول: نامعلوم

برند » اخوان
کدکالا » G11
نمای گاز » استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

690,600 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G113 اخوان

گاز رومیزی G113 اخوان

کد محصول: گاز G113 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G113
نمای گاز » استیل و شیشه مشکی
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

928,100 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G114 اخوان

گاز رومیزی G114 اخوان

کد محصول: نامعلوم

برند » اخوان
کدکالا » G114
نمای گاز » شیشه ای مشکی
تعداد شعله » 4 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 80 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G15 اخوان

گاز رومیزی G15 اخوان

کد محصول: نامعلوم

کدکالا » G15
طول » 58 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر

628,200 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G26 اخوان

گاز رومیزی G26 اخوان

کد محصول: نامعلوم

برند » اخوان
کدکالا » G26
نمای گاز » استیل
تعداد شعله » 2 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 50 سانتیمتر
عرض » 30 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

401,000 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G3 اخوان

گاز رومیزی G3 اخوان

کد محصول: نامعلوم

برند » اخوان
کدکالا » G3
نمای گاز » شیشه ای مشکی
تعداد شعله » 4 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 58 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

701,700 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G31 اخوان

گاز رومیزی G31 اخوان

کد محصول: نامعلوم

برند » اخوان
کدکالا » G31
نمای گاز » شیشه ای مشکی
تعداد شعله » 3 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
قطر » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

563,000 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G53 اخوان

گاز رومیزی G53 اخوان

کد محصول: گاز G53 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G53
نمای گاز » استیل
تعداد شعله » 4 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 58 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

641,500 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G7 اخوان

گاز رومیزی G7 اخوان

کد محصول: نامعلوم

برند » اخوان
کدکالا » G7
نمای گاز » شیشه ای مشکی
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 68 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

781,900 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G8 اخوان

گاز رومیزی G8 اخوان

کد محصول: گاز G8 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G8
نمای گاز » شیشه مشکی
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 68 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

689,600 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G83 اخوان

گاز رومیزی G83 اخوان

کد محصول: گاز G83 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G83
نمای گاز »  استیل
تعداد شعله » 4 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 58 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

553,600 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G85 اخوان

گاز رومیزی G85 اخوان

کد محصول: گاز G85 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G85
نمای گاز »  استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

739,800 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G95 اخوان

گاز رومیزی G95 اخوان

کد محصول: نامعلوم

برند » اخوان
کدکالا » G95
نمای گاز » شیشه ای مشکی
تعداد شعله » 3 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 78 سانتیمتر
عرض » 48 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

586,700 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G97 اخوان

گاز رومیزی G97 اخوان

کد محصول: گاز G97 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G97
نمای گاز » شیشه مشکی
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 73 سانتیمتر
عرض » 48 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

572,800 تومان
» توضیحات بیشتر
هود H21 اخوان

هود H21 اخوان

کد محصول: H21

برند » اخوان
کدکالا » H21
نمای هود » استیل-شیشه
موتور » 3 دور
کاربرد » هود شومینه ای
طول » 74سانتیمتر
عرض » 0 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
فیلتر » آلومینیومی چند لایه
گرید انرژی » A
قدرت مکش » 500 متر مکعب
کنترل » ندارد
ویژگی » دارای لامپ، دودکش بلند و قابل تنظیم، پنل تنظیمات کلید لمسی، کم صدا، صفحه نمایش LCD

613,500 تومان
» توضیحات بیشتر
هود H28 اخوان

هود H28 اخوان

کد محصول: نامعلوم

برند » اخوان
کدکالا » H28
نمای هود » استیل-شیشه
موتور » 3 دور
کاربرد » هود شومینه ای
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
فیلتر » آلومینیومی چند لایه
گرید انرژی » A
قدرت مکش » 500 متر مکعب
کنترل » ندارد
ویژگی » دارای لامپ، دودکش بلند و قابل تنظیم، پنل تنظیمات کلید فشاری، کم صدا،کنترل از راه دور، صفحه نمایش LCD

» توضیحات بیشتر
kowsarweb