زیگما

زیگما Anthea 86*51 2B سینک

زیگما Anthea 86*51 2B سینک

کد محصول: Anthea 86*51 2B Auto Steel

برند » SIGMA
کد کالا » Anthea 86*51 2B Auto Steel
کاربرد » سینک توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 51 سانتیمتر

» توضیحات بیشتر
زیگما Como 116*50 2B1D سینک

زیگما Como 116*50 2B1D سینک

کد محصول: Como 116*50 2B1D Auto Steel , Microlinen

برند » SIGMA
کد کالا » Como 116*50 2B1D Auto Steel , Microlinen
کاربرد » سینک توکار
طول » 116 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر

» توضیحات بیشتر
زیگما Punto 116*50 2B1D سینک

زیگما Punto 116*50 2B1D سینک

کد محصول: Punto 116*50 2B1D Auto Steel , Microlinen

برند » SIGMA
کد کالا » Punto 116*50 2B1D Auto Steel , Microlinen
کاربرد » سینک توکار
طول » 116 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر

» توضیحات بیشتر
kowsarweb