الیچی

الیچی BEST 480 سینک

الیچی BEST 480 سینک

کد محصول: BEST 480

برند » ELLECI
کد کالا » BEST480
کاربرد » سینک توکار
طول » 100 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر

1,780,000 تومان
» توضیحات بیشتر
الیچی BEST 500 سینک

الیچی BEST 500 سینک

کد محصول: BEST 500

برند » ELLECI
کد کالا » BEST 500
کاربرد » سینک توکار
طول » 116 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر

1,850,000 تومان
» توضیحات بیشتر
الیچی DOGMA 100 سینک

الیچی DOGMA 100 سینک

کد محصول: DOGMA 100

برند » ELLECI
کد کالا » DOGMA 100
کاربرد » سینک توکار
طول » 94 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر

5,700,000 تومان
» توضیحات بیشتر
الیچی DOGMA 90 سینک

الیچی DOGMA 90 سینک

کد محصول: DOGMA 90

برند » ELLECI
کد کالا » DOGMA9
کاربرد » سینک توکار
طول » 94 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر

5,450,000 تومان
» توضیحات بیشتر
الیچی EGO 500 سینک

الیچی EGO 500 سینک

کد محصول: EGO 500

برند » ELLECI
کد کالا » EGO 500
کاربرد » سینک توکار
طول » 116 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر

1,700,000 تومان
» توضیحات بیشتر
الیچی EGO ROUND سینک

الیچی EGO ROUND سینک

کد محصول: EGO ROUND

برند » ELLECI
کد کالا » EGO ROUND
کاربرد » سینک توکار
طول » 0 سانتیمتر
عرض » 48 سانتیمتر

1,240,000 تومان
» توضیحات بیشتر
الیچی FOX 360 سینک

الیچی FOX 360 سینک

کد محصول: fox 360

برند » ELLECI
کد کالا » fox 360
کاربرد » سینک توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر

1,600,000 تومان
» توضیحات بیشتر
الیچی MAX 1000 DELUXE سینک

الیچی MAX 1000 DELUXE سینک

کد محصول: MAX 1000 DELUXE

برند » ELLECI
کد کالا » MAX 1000 DELUXE
کاربرد » سینک توکار
طول » 120 سانتیمتر
عرض » 73 سانتیمتر

18,000,000 تومان
» توضیحات بیشتر
الیچی MAX 900 DELUXE سینک

الیچی MAX 900 DELUXE سینک

کد محصول: MAX 900 DELUXE

برند » ELLECI
کد کالا » MAX 900 DELUXE
کاربرد » سینک توکار
طول » 120 سانتیمتر
عرض » 60 سانتیمتر

17,000,000 تومان
» توضیحات بیشتر
الیچی QUADRA 100 سینک

الیچی QUADRA 100 سینک

کد محصول: QUADRA 100

برند » ELLECI
کد کالا » QUADRA 100
کاربرد » سینک توکار
طول » 34 سانتیمتر
عرض » 40 سانتیمتر

1,260,000 تومان
» توضیحات بیشتر
الیچی QUADRA 105 INSET سینک

الیچی QUADRA 105 INSET سینک

کد محصول: QUADRA 105 INSET

برند » ELLECI
کد کالا » QUADRA 105 INSET
کاربرد » سینک توکار
طول » 50 سانتیمتر
عرض » 40 سانتیمتر

1,400,000 تومان
» توضیحات بیشتر
الیچی QUADRA 110 INSET سینک

الیچی QUADRA 110 INSET سینک

کد محصول: QUADRA 110 INSET

برند » ELLECI
کد کالا » QUADRA 110 INSET
کاربرد » سینک توکار
طول » 55 سانتیمتر
عرض » 40 سانتیمتر

1,600,000 تومان
» توضیحات بیشتر
الیچی QUADRA 130 سینک

الیچی QUADRA 130 سینک

کد محصول: QUADRA 130

برند » ELLECI
کد کالا » QUADRA 130
کاربرد » سینک توکار
طول » 72 سانتیمتر
عرض » 40 سانتیمتر

1,520,000 تومان
» توضیحات بیشتر
الیچی QUADRA 350 سینک

الیچی QUADRA 350 سینک

کد محصول: QUADRA 350

برند » ELLECI
کد کالا » QUADRA 350
کاربرد » سینک توکار
طول » 79 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر

1,980,000 تومان
» توضیحات بیشتر
kowsarweb