زیگما

زیگما FANTINI 60GEB فر

زیگما FANTINI 60GEB فر

کد محصول: FANTINI 60GEB

برند » SIGMA
کد کالا » FANTINI 60GEB
کارکرد » تمام برق
قابلیت برنامه » 4 برنامه

» توضیحات بیشتر
زیگما TEOR 60ES فر

زیگما TEOR 60ES فر

کد محصول: TEOR 60ES

برند » SIGMA
کد کالا » TEOR 60ES
کارکرد » تمام برق
قابلیت برنامه » 7 برنامه

2,450,000 تومان
» توضیحات بیشتر
kowsarweb