لامیرا

لامیرا 801 مینی فر

لامیرا 801 مینی فر

کد محصول: 801

برند » LAMIRA
کدکالا » 801
کارکرد » تمام برق
ظرفیت » 60 لیتر
برنامه پخت » 10

رایگان!
» توضیحات بیشتر
لامیرا 871 فر

لامیرا 871 فر

کد محصول: 871

برند » LAMIRA
کدکالا » 871
کارکرد » تمام برق
ظرفیت » 60 لیتر
برنامه پخت » 9

رایگان!
» توضیحات بیشتر
لامیرا 891 فر

لامیرا 891 فر

کد محصول: 891

برند » LAMIRA
کدکالا » 891
کارکرد » تمام برق
ظرفیت » 60 لیتر
برنامه پخت » 9

رایگان!
» توضیحات بیشتر
لامیرا FB6 فر

لامیرا FB6 فر

کد محصول: FB6

برند » LAMIRA
کدکالا » FB6
کارکرد » تمام برق
ظرفیت » 60 لیتر
برنامه پخت » 10

رایگان!
» توضیحات بیشتر
لامیرا FG4 فر

لامیرا FG4 فر

کد محصول: FG4

برند » LAMIRA
کدکالا » FG4
کارکرد » گاز و برق
ظرفیت » 60 لیتر
برنامه پخت » 4

رایگان!
» توضیحات بیشتر
لامیرا FG6 فر

لامیرا FG6 فر

کد محصول: FG6

برند » LAMIRA
کدکالا » FB6
کارکرد » گاز و برق
ظرفیت » 60 لیتر
برنامه پخت » 4

رایگان!
» توضیحات بیشتر
kowsarweb