زیگما

زیگما Elettra B90 هود

زیگما Elettra B90 هود

کد محصول: Elettra B90

برند » SIGMA
کدکالا » Elettra B90
مکش » 900 متر مکعب
طول » 80 سانتیمتر
عرض » 51.4 سانتیمتر
تعداد دور موتور » 4 دور

» توضیحات بیشتر
زیگما TEOR S90 هود

زیگما TEOR S90 هود

کد محصول: TEOR S90

برند » SIGMA
کدکالا » TEOR S90
مکش » 900 متر مکعب
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 48 سانتیمتر
تعداد دور موتور » 4 دور

» توضیحات بیشتر
زیگما TORINO B90 هود

زیگما TORINO B90 هود

کد محصول: TORINO B90

برند » SIGMA
کدکالا » TORINO B90
مکش » 900 متر مکعب
طول » 80 سانتیمتر
عرض » 51.4 سانتیمتر
تعداد دور موتور » 4 دور

» توضیحات بیشتر
kowsarweb