لوفرا

هود AMBIENT 720 لوفرا

هود AMBIENT 720 لوفرا

کد محصول: AMBIENT 720

برند » لوفرا
کدکالا » AMBIENT 720
موتور » 4 دور
قدرت مکش » 886 متر مکعب

» توضیحات بیشتر
هود AZALEA 702 لوفرا

هود AZALEA 702 لوفرا

کد محصول: AZALEA 702

برند » لوفرا
کدکالا » AZALEA 702
موتور » 4 دور
قدرت مکش » 800 متر مکعب

» توضیحات بیشتر
هود T90 711 لوفرا

هود T90 711 لوفرا

کد محصول: T90 711

برند » لوفرا
کدکالا » T90 711
موتور » 3 دور
قدرت مکش » 800 متر مکعب

» توضیحات بیشتر
هود VIOLET BLACK 600 لوفرا

هود VIOLET BLACK 600 لوفرا

کد محصول: VIOLET BLACK 600

برند » لوفرا
کدکالا » VIOLET BLACK 600
موتور » 4 دور
قدرت مکش » 800 متر مکعب

» توضیحات بیشتر
هود VIOLET WHITE 90 710 لوفرا

هود VIOLET WHITE 90 710 لوفرا

کد محصول: VIOLET WHITE 90 710

برند » لوفرا
کدکالا » VIOLET WHITE 90 710
موتور » 4 دور
قدرت مکش » 800 متر مکعب

» توضیحات بیشتر
kowsarweb