بوش

هود DWA097E51 بوش

هود DWA097E51 بوش

کد محصول: DWA097E51

برند » BOSCH
کدکالا » DWA097E51
مکش » 690 متر مکعب
ابعاد » 90 سانتیمتر

1,950,000 تومان
» توضیحات بیشتر
هود DWA09E750 بوش

هود DWA09E750 بوش

کد محصول: DWA09E750

برند » BOSCH
کدکالا » DWA09E750
مکش » 700 متر مکعب
ابعاد » 90 سانتیمتر

1,990,000 تومان
» توضیحات بیشتر
هود DWB098J50B بوش

هود DWB098J50B بوش

کد محصول: DWB098J50B

برند » BOSCH
کدکالا » DWB098J50B
مکش » 860 متر مکعب
ابعاد » 90 سانتیمتر

» توضیحات بیشتر
هود DWK06G660 بوش

هود DWK06G660 بوش

کد محصول: DWK06G660

برند » BOSCH
کدکالا » DWK06G660
مکش » 690 متر مکعب
ابعاد » 60 سانتیمتر

» توضیحات بیشتر
هود DWK098G61B بوش

هود DWK098G61B بوش

کد محصول: DWK098G61B

برند » BOSCH
کدکالا » DWK098G61B
ابعاد » 90 سانتیمتر
مکش » 850 متر مکعب

» توضیحات بیشتر
kowsarweb