بوش

فروش گاز رومیزی بوش آلمان در گالری داود

گاز رومیزی PCP615B90E بوش

گاز رومیزی PCP615B90E بوش

کد محصول: PCP615B90E

برند » BOSCH
کدکالا » PCP615B90E
تعداد شعله » 4 شعله
طول » 58 سانتیمتر
عرض » 52 سانتیمتر

1,400,000 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی PCQ715M90E بوش

گاز رومیزی PCQ715M90E بوش

کد محصول: PCQ715M90E

برند » BOSCH
کدکالا » PCQ715M90E
تعداد شعله » 5 شعله
طول » 70.2 سانتیمتر
عرض » 52 سانتیمتر

1,650,000 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی PRA326B70E بوش

گاز رومیزی PRA326B70E بوش

کد محصول: PRA326B70E

برند » BOSCH
کدکالا » PRB326B70E
تعداد شعله » 1 شعله
طول » 27 سانتیمتر
عرض » 45 سانتیمتر

1,700,000 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی PRB326B70E بوش

گاز رومیزی PRB326B70E بوش

کد محصول: PRB326B70E

برند » BOSCH
کدکالا » PRB326B70E
تعداد شعله » 2 شعله
طول » 30.6 سانتیمتر
عرض » 52.7 سانتیمتر

1,650,000 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی PRS926B70E بوش

گاز رومیزی PRS926B70E بوش

کد محصول: PRS926B70E

برند » BOSCH
کدکالا » PRS926B70E
تعداد شعله » 5 شعله
طول » 91.6 سانتیمتر
عرض » 52.7 سانتیمتر

4,760,000 تومان
» توضیحات بیشتر
kowsarweb