سینک استیل البرز

سینک کد 530 استیل البرز

سینک کد 530 استیل البرز

کد محصول: 530/60

برند » استیل البرز
کد کالا » 530
کاربرد » سینک روکار
طول » 140 سانتیمتر
عرض » 60 سانتیمتر

547,600 تومان
» توضیحات بیشتر
سینک کد 620 استیل البرز

سینک کد 620 استیل البرز

کد محصول: 620/60

برند » استیل البرز
کد کالا » 620
کاربرد » سینک روکار
طول » 100 سانتیمتر
عرض » 60 سانتیمتر

518,600 تومان
» توضیحات بیشتر
سینک کد 710 استیل البرز

سینک کد 710 استیل البرز

کد محصول: 710/52

برند » استیل البرز
کد کالا » 710
کاربرد » سینک توکار
طول » 100 سانتیمتر
عرض » 52 سانتیمتر

401,000 تومان
» توضیحات بیشتر
سینک کد 725 استیل البرز

سینک کد 725 استیل البرز

کد محصول: 725/50

برند » استیل البرز
کد کالا » 725
کاربرد » سینک توکار
طول » 120 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر

476,500 تومان
» توضیحات بیشتر
سینک کد 736 استیل البرز

سینک کد 736 استیل البرز

کد محصول: 736/52

برند » استیل البرز
کد کالا » 736
کاربرد » سینک توکار
طول » 116 سانتیمتر
عرض » 52 سانتیمتر

476,500 تومان
» توضیحات بیشتر
سینک کد 750 استیل البرز

سینک کد 750 استیل البرز

کد محصول: 750/52

برند » استیل البرز
کد کالا » 750
کاربرد » سینک توکار
طول » 96 سانتیمتر
عرض » 52 سانتیمتر

» توضیحات بیشتر
سینک کد 810 استیل البرز

سینک کد 810 استیل البرز

کد محصول: 810/50

برند » استیل البرز
کد کالا » 810
کاربرد » سینک توکار
طول » 60.5 سانتیمتر
عرض » 50.5 سانتیمتر

267,000 تومان
» توضیحات بیشتر
سینک کد 812 استیل البرز

سینک کد 812 استیل البرز

کد محصول: 812/52

برند » استیل البرز
کد کالا » 812
کاربرد » سینک توکار
طول » 100 سانتیمتر
عرض » 52 سانتیمتر

586,200 تومان
» توضیحات بیشتر
سینک کد 814 استیل البرز

سینک کد 814 استیل البرز

کد محصول: 814/60

برند » استیل البرز
کد کالا » 814
کاربرد » سینک روکار
طول » 120 سانتیمتر
عرض » 60 سانتیمتر

666,700 تومان
» توضیحات بیشتر
سینک کد 815 استیل البرز

سینک کد 815 استیل البرز

کد محصول: 815/52

برند » استیل البرز
کد کالا » 815
کاربرد » سینک توکار
طول » 120 سانتیمتر
عرض » 52 سانتیمتر

655,100 تومان
» توضیحات بیشتر
قالب وردپرس