هود استیل البرز

هود مدل SA-101 استیل البرز

هود مدل SA-101 استیل البرز

کد محصول: نامعلوم

کدکالا » SA-101
مکش » 780 تا 960 متر مکعب
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 48 سانتیمتر

523,600 تومان
» توضیحات بیشتر
هود مدل SA-115 استیل البرز

هود مدل SA-115 استیل البرز

کد محصول: نامعلوم

کدکالا » SA-115
مکش » 300 تا 900 متر مکعب
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 48 سانتیمتر

634,800 تومان
» توضیحات بیشتر
هود مدل SA-119 استیل البرز

هود مدل SA-119 استیل البرز

کد محصول: نامعلوم

کدکالا » SA-119
مکش » 300 تا 900 متر مکعب
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 48 سانتیمتر

634,800 تومان
» توضیحات بیشتر
هود مدل SA-201 استیل البرز

هود مدل SA-201 استیل البرز

کد محصول: نامعلوم

کدکالا » SA-201
مکش » 780 تا 960 متر مکعب
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 48 سانتیمتر

642,300 تومان
» توضیحات بیشتر
هود مدل SA-202 استیل البرز

هود مدل SA-202 استیل البرز

کد محصول: نامعلوم

کدکالا » SA-202
مکش » 500 تا 850 متر مکعب
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر

700,600 تومان
» توضیحات بیشتر
هود مدل SA-403 استیل البرز

هود مدل SA-403 استیل البرز

کد محصول: نامعلوم

کدکالا » SA-403
مکش » 550 تا 900 متر مکعب
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 48 سانتیمتر

1,284,800 تومان
» توضیحات بیشتر
هود مدل SA-411 استیل البرز

هود مدل SA-411 استیل البرز

کد محصول: نامعلوم

کدکالا » SA-411
مکش » 400 تا 700 متر مکعب
طول » 85 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر

1,060,700 تومان
» توضیحات بیشتر
هود مدل SA-413 استیل البرز

هود مدل SA-413 استیل البرز

کد محصول: نامعلوم

کدکالا » SA-413
مکش » 400 تا 700متر مکعب
طول » 85 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر

1,118,700 تومان
» توضیحات بیشتر
قالب وردپرس