هود اخوان

هود H1 اخوان

هود H1 اخوان

کد محصول: H1

برند » اخوان
کدکالا » H1
نمای هود » استیل-شیشه
موتور » 3 دور
کاربرد » هود شومینه ای
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
فیلتر » آلومینیومی چند لایه
گرید انرژی » A
قدرت مکش » 500 متر مکعب
کنترل » ندارد
ویژگی » دارای لامپ، دودکش بلند و قابل تنظیم، پنل تنظیمات کلید دکمه ای، کم صدا،

425,400 تومان
» توضیحات بیشتر
هود H10 اخوان

هود H10 اخوان

کد محصول: H10

برند » اخوان
کدکالا » H10
نمای هود » استیل-شیشه
موتور » 3 دور
کاربرد » هود شومینه ای
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
فیلتر » آلومینیومی چند لایه
گرید انرژی » A
قدرت مکش » 500 متر مکعب
کنترل » ندارد
ویژگی » دارای لامپ، دودکش بلند و قابل تنظیم، پنل تنظیمات کلید فشاری، کم صدا، صفحه نمایش LCD

380,000 تومان
» توضیحات بیشتر
هود H11 اخوان

هود H11 اخوان

کد محصول: نامعلوم

برند » اخوان
کدکالا » H11
نمای هود » استیل-شیشه
موتور » 3 دور
کاربرد » هود شومینه ای
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
فیلتر » آلومینیومی چند لایه
گرید انرژی » A
قدرت مکش » 500 متر مکعب
کنترل » ندارد
ویژگی » دارای لامپ، دودکش بلند و قابل تنظیم، پنل تنظیمات کلید فشاری، کم صدا، صفحه نمایش LCD

421,300 تومان
» توضیحات بیشتر
هود H16 اخوان

هود H16 اخوان

کد محصول: H16

برند » اخوان
کدکالا » H16
نمای هود » استیل-شیشه
موتور » 3 دور
کاربرد » هود زیرکابینتی
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
فیلتر » آلومینیومی چند لایه
گرید انرژی » A
قدرت مکش » 500 متر مکعب
کنترل » ندارد
ویژگی » دارای لامپ، دودکش بلند و قابل تنظیم، پنل تنظیمات کلید دکمه ای، کم صدا،

270,000 تومان
» توضیحات بیشتر
هود H17 اخوان

هود H17 اخوان

کد محصول: H17

برند » اخوان
کدکالا » H17
نمای هود » استیل-شیشه
موتور » 3 دور
کاربرد » هود شومینه ای
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
فیلتر » آلومینیومی چند لایه
گرید انرژی » A
قدرت مکش » 500 متر مکعب
کنترل » ندارد
ویژگی » دارای لامپ، دودکش بلند و قابل تنظیم، پنل تنظیمات کلید دکمه ای-، کم صدا،

436,700 تومان
» توضیحات بیشتر
هود H19 اخوان

هود H19 اخوان

کد محصول: H19

برند » اخوان
کدکالا » H19
نمای هود » استیل
موتور » 3 دور
کاربرد » هود شومینه ای
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
فیلتر » آلومینیومی چند لایه
گرید انرژی » A
قدرت مکش » 500 متر مکعب
کنترل » ندارد
ویژگی » دارای لامپ، دودکش بلند و قابل تنظیم، پنل تنظیمات کلید لمسی، کم صدا، صفحه نمایش LCD

661,300 تومان
» توضیحات بیشتر
هود H2 اخوان

هود H2 اخوان

کد محصول: نامعلوم

برند » اخوان
کدکالا » H2
نمای هود » استیل-شیشه
موتور » 3 دور
کاربرد » هود شومینه ای
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
فیلتر » آلومینیومی چند لایه
گرید انرژی » A
قدرت مکش » 500 متر مکعب
کنترل » ندارد
ویژگی » دارای لامپ، دودکش بلند و قابل تنظیم، فیلتر ذغالی، کم صدا

461,000 تومان
» توضیحات بیشتر
هود H20 اخوان

هود H20 اخوان

کد محصول: H20

برند » اخوان
کدکالا » H20
نمای هود » استیل-شیشه
موتور » 3 دور
کاربرد » هود شومینه ای
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
فیلتر » آلومینیومی چند لایه
گرید انرژی » A
قدرت مکش » 500 متر مکعب
کنترل » ندارد
ویژگی » دارای لامپ، دودکش بلند و قابل تنظیم، پنل تنظیمات کلید لمسی، کم صدا، صفحه نمایش LCD

437,100 تومان
» توضیحات بیشتر
هود H21 اخوان

هود H21 اخوان

کد محصول: H21

برند » اخوان
کدکالا » H21
نمای هود » استیل-شیشه
موتور » 3 دور
کاربرد » هود شومینه ای
طول » 74سانتیمتر
عرض » 0 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
فیلتر » آلومینیومی چند لایه
گرید انرژی » A
قدرت مکش » 500 متر مکعب
کنترل » ندارد
ویژگی » دارای لامپ، دودکش بلند و قابل تنظیم، پنل تنظیمات کلید لمسی، کم صدا، صفحه نمایش LCD

613,500 تومان
» توضیحات بیشتر
هود H23 اخوان

هود H23 اخوان

کد محصول: نامعلوم

برند » اخوان
کدکالا » H23
نمای هود » استیل-شیشه
موتور » 3 دور
کاربرد » هود شومینه ای
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
فیلتر » آلومینیومی چند لایه
گرید انرژی » A
قدرت مکش » 500 متر مکعب
کنترل » ندارد
ویژگی » دارای لامپ، دودکش بلند و قابل تنظیم، پنل تنظیمات کلید فشاری، کم صدا، صفحه نمایش LCD

436,700 تومان
» توضیحات بیشتر
هود H25 اخوان

هود H25 اخوان

کد محصول: نامعلوم

برند » اخوان
کدکالا » H11
نمای هود » استیل-شیشه
موتور » 3 دور
کاربرد » هود شومینه ای
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
فیلتر » آلومینیومی چند لایه
گرید انرژی » A
قدرت مکش » 500 متر مکعب
کنترل » ندارد
ویژگی » دارای لامپ، دودکش بلند و قابل تنظیم، پنل تنظیمات کلید لمسی، کم صدا، صفحه نمایش LCD

459,400 تومان
» توضیحات بیشتر
هود H26 اخوان

هود H26 اخوان

کد محصول: نامعلوم

برند » اخوان
کدکالا » H26
نمای هود » استیل-شیشه
موتور » 3 دور
کاربرد » هود شومینه ای
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
فیلتر » آلومینیومی چند لایه
گرید انرژی » A
قدرت مکش » 500 متر مکعب
کنترل » ندارد
ویژگی » دارای لامپ، دودکش بلند و قابل تنظیم، پنل تنظیمات کلید فشاری، کم صدا، کنترل از راه دور،صفحه نمایشLCD

468,400 تومان
» توضیحات بیشتر
هود H28 اخوان

هود H28 اخوان

کد محصول: نامعلوم

برند » اخوان
کدکالا » H28
نمای هود » استیل-شیشه
موتور » 3 دور
کاربرد » هود شومینه ای
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
فیلتر » آلومینیومی چند لایه
گرید انرژی » A
قدرت مکش » 500 متر مکعب
کنترل » دارد
ویژگی » دارای لامپ، دودکش بلند و قابل تنظیم، پنل تنظیمات کلید فشاری، کم صدا، مجهز به سیستم کنترل از راه دور، صفحه نمایش LCD

463,200 تومان
» توضیحات بیشتر
هود H28 اخوان

هود H28 اخوان

کد محصول: نامعلوم

برند » اخوان
کدکالا » H28
نمای هود » استیل-شیشه
موتور » 3 دور
کاربرد » هود شومینه ای
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
فیلتر » آلومینیومی چند لایه
گرید انرژی » A
قدرت مکش » 500 متر مکعب
کنترل » ندارد
ویژگی » دارای لامپ، دودکش بلند و قابل تنظیم، پنل تنظیمات کلید فشاری، کم صدا،کنترل از راه دور، صفحه نمایش LCD

» توضیحات بیشتر
هود H30 اخوان

هود H30 اخوان

کد محصول: نامعلوم

برند » اخوان
کدکالا » H30
نمای هود » استیل-شیشه
موتور » 3 دور
کاربرد » هود شومینه ای
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
فیلتر » آلومینیومی چند لایه
گرید انرژی » A
قدرت مکش » 500 متر مکعب
کنترل » ندارد
ویژگی » دارای لامپ، دودکش بلند و قابل تنظیم، پنل تنظیمات کلید فشاری، کم صدا، کنترل از راه دور، صفحه نمایش LCD

465,700 تومان
» توضیحات بیشتر
هود H31 اخوان

هود H31 اخوان

کد محصول: H31

برند » اخوان
کدکالا » H31
نمای هود » استیل-شیشه
موتور » 3 دور
کاربرد » هود شومینه ای
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
فیلتر » آلومینیومی چند لایه
گرید انرژی » A
قدرت مکش » 500 متر مکعب
کنترل » ندارد
ویژگی » دارای لامپ، دودکش بلند و قابل تنظیم، پنل تنظیمات کلید لمسی، کنترل از راه دور، کم صدا، صفحه نمایش LCD

409,000 تومان
» توضیحات بیشتر
هود H32-S اخوان

هود H32-S اخوان

کد محصول: نامعلوم

برند » اخوان
کدکالا » H32-S
نمای هود » استیل-شیشه
موتور » 3 دور
کاربرد » هود مورب
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
فیلتر » آلومینیومی چند لایه
گرید انرژی » A
قدرت مکش » 500 متر مکعب
کنترل » ندارد
ویژگی » دارای لامپ، دودکش بلند و قابل تنظیم، پنل تنظیمات کلید لمسی، کنترل از راه دور، کم صدا، صفحه نمایش LCD

» توضیحات بیشتر
هود H33 اخوان

هود H33 اخوان

کد محصول: نامعلوم

برند » اخوان
کدکالا » H33
نمای هود » شیشه
موتور » 4 دور
کاربرد » هود مورب
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
فیلتر » آلومینیومی چند لایه
گرید انرژی » A
قدرت مکش » 700 متر مکعب
کنترل » دارد
ویژگی » دارای لامپ SMD ،پنل تنظیمات کلید لمسی، کم صدا،

670,700 تومان
» توضیحات بیشتر
هود H34-T اخوان

هود H34-T اخوان

کد محصول: نامعلوم

برند » اخوان
کدکالا » H34-T
نمای هود » استیل-شیشه
موتور » 4 دور
کاربرد » هود مورب
طول » 80 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
فیلتر » آلومینیومی چند لایه
گرید انرژی » A
قدرت مکش » 500 متر مکعب
کنترل » ندارد
ویژگی » دارای لامپ، دودکش بلند و قابل تنظیم، پنل تنظیمات کلید لمسی،کنترل از راه دور،  کم صدا، صفحه نمایش LCD

740,800 تومان
» توضیحات بیشتر
هود H35 اخوان

هود H35 اخوان

کد محصول: H35

برند » اخوان
کدکالا » H35
نمای هود » استیل-شیشه
موتور » 3 دور
کاربرد » هود شومینه ای
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
فیلتر » آلومینیومی چند لایه
گرید انرژی » A
قدرت مکش » 500 متر مکعب
کنترل » ندارد
ویژگی » دارای لامپ، دودکش بلند و قابل تنظیم، پنل تنظیمات کلید فشاری،کنترل از راه دور، کم صدا، صفحه نمایش LCD

417,200 تومان
» توضیحات بیشتر
هود H37 اخوان

هود H37 اخوان

کد محصول: H37

برند » اخوان
کدکالا » H37
نمای هود » استیل-شیشه
موتور » 3 دور
کاربرد » هود شومینه ای
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
فیلتر » آلومینیومی چند لایه
گرید انرژی » A
قدرت مکش » 500 متر مکعب
کنترل » ندارد
ویژگی » دارای لامپ، دودکش بلند و قابل تنظیم، پنل تنظیمات کلید فشاری،کنترل از راه دور، کم صدا، صفحه نمایش LCD

380,000 تومان
» توضیحات بیشتر
هود H4 اخوان

هود H4 اخوان

کد محصول: نامعلوم

برند » اخوان
کدکالا » H4
نمای هود » استیل
موتور » 3 دور
کاربرد » هود شومینه ای
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
فیلتر » آلومینیومی چند لایه
گرید انرژی » A
قدرت مکش » 500 متر مکعب
کنترل » دارد
ویژگی » دارای لامپ، دودکش بلند و قابل تنظیم، فیلتر ذغالی، کم صدا، پنل تنظیمات دستی

508,200 تومان
» توضیحات بیشتر
هود H43-T اخوان

هود H43-T اخوان

کد محصول: نامعلوم

برند » اخوان
کدکالا » H43-T
نمای هود » شیشه
موتور » 4 دور
کاربرد » هود مورب
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
فیلتر » آلومینیومی چند لایه
گرید انرژی » A
قدرت مکش » 500 متر مکعب
کنترل » ندارد
ویژگی » دارای لامپ، دودکش بلند و قابل تنظیم، پنل تنظیمات کلید لمسی،کنترل از راه دور، کم صدا، صفحه نمایش LCD

789,400 تومان
» توضیحات بیشتر
هود H44 اخوان

هود H44 اخوان

کد محصول: نامعلوم

برند » اخوان
کدکالا » H44
نمای هود » شیشه
موتور » 4 دور
کاربرد » هود مورب
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
فیلتر » آلومینیومی چند لایه
گرید انرژی » A
قدرت مکش » 700 متر مکعب
کنترل » دارد
ویژگی » دارای لامپ SMD ،پنل تنظیمات کلید لمسی، کم صدا،

627,700 تومان
» توضیحات بیشتر
kowsarweb