صفحه گاز اخوان

گاز رومیزی G1 اخوان

گاز رومیزی G1 اخوان

کد محصول: نامعلوم

برند » اخوان
کدکالا » G1
نمای گاز » شیشه ای مشکی
تعداد شعله » 2 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 50 سانتیمتر
عرض » 35 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

437,100 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G101 اخوان

گاز رومیزی G101 اخوان

کد محصول: گاز G101 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G101
نمای گاز » شیشه مشکی و استیل
تعداد شعله » 4 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

769,700 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G103 اخوان

گاز رومیزی G103 اخوان

کد محصول: گاز G103 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G103
نمای گاز » استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

751,900 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G104 اخوان

گاز رومیزی G104 اخوان

کد محصول: گاز G104 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G104
نمای گاز » استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 97 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

728,500 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G106 اخوان

گاز رومیزی G106 اخوان

کد محصول: گاز G106 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G106
نمای گاز » شیشه مشکی و استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 97 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

928,100 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G107 اخوان

گاز رومیزی G107 اخوان

کد محصول: گاز G107 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G107
نمای گاز » استیل
تعداد شعله » 6 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 97 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G108 اخوان

گاز رومیزی G108 اخوان

کد محصول: گاز G108 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G108
نمای گاز » شیشه مشکی
تعداد شعله » 4 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 97 سانتیمتر
عرض » 43 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

7,435,000 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G109 اخوان

گاز رومیزی G109 اخوان

کد محصول: گاز G109 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G109
نمای گاز » شیشه مشکی
تعداد شعله » 3 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 43 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

587,200 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G111 اخوان

گاز رومیزی G111 اخوان

کد محصول: گاز G111 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G111
نمای گاز » استیل
تعداد شعله » 4 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 52 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

787,500 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G113 اخوان

گاز رومیزی G113 اخوان

کد محصول: گاز G113 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G113
نمای گاز » استیل و شیشه مشکی
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

928,100 تومان
» توضیحات بیشتر
قالب وردپرس