شیر ورونا کی دبلیو سی

شیر توالت ورونا کی دبلیو سی

شیر توالت ورونا کی دبلیو سی

کد محصول: نامعلوم

برند » کی دبلیو سی
نام مدل » ورونا
کاربرد » شیر توالت
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » سوئیس
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

288,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر حمام ورونا کی دبلیو سی

شیر حمام ورونا کی دبلیو سی

کد محصول: نامعلوم

برند » کی دبلیو سی
نام مدل » ورونا
کاربرد » شیر حمام
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » سوئیس
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

312,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر روشویی ورونا کی دبلیو سی

شیر روشویی ورونا کی دبلیو سی

کد محصول: نامعلوم

برند » کی دبلیو سی
نام مدل » ورونا
کاربرد » شیر روشویی
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » سوئیس
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

295,000 تومان
» توضیحات بیشتر
kowsarweb