شیر ریتا کی دبلیو سی

شیر توالت ریتا کی دبلیو سی

شیر توالت ریتا کی دبلیو سی

کد محصول: نامعلوم

برند » کی دبلیو سی
نام مدل » ریتا
کاربرد » شیر توالت
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » سوئیس
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

242,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر حمام ریتا کی دبلیو سی

شیر حمام ریتا کی دبلیو سی

کد محصول: نامعلوم

برند » کی دبلیو سی
نام مدل » ریتا
کاربرد » شیر حمام
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » سوئیس
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

265,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر روشویی بلند ریتا کی دبلیو سی

شیر روشویی بلند ریتا کی دبلیو سی

کد محصول: نامعلوم

برند » کی دبلیو سی
نام مدل » ریتا
کاربرد » شیر روشویی علم بلند
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » سوئیس
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

» توضیحات بیشتر
شیر روشویی ریتا کی دبلیو سی

شیر روشویی ریتا کی دبلیو سی

کد محصول: نامعلوم

برند » کی دبلیو سی
نام مدل » ریتا
کاربرد » شیر روشویی
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » سوئیس
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

258,000 تومان
» توضیحات بیشتر
kowsarweb