شیر آوا کی دبلیو سی

شیر توالت آوا کی دبلیو سی

شیر توالت آوا کی دبلیو سی

کد محصول: نامعلوم

برند » کی دبلیو سی
نام مدل » آوا
کاربرد » شیر توالت
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » سوئیس
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

269,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر حمام آوا کی دبلیو سی

شیر حمام آوا کی دبلیو سی

کد محصول: نامعلوم

برند » کی دبلیو سی
نام مدل » آوا
کاربرد » شیر حمام
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » سوئیس
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

279,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر روشویی آوا کی دبلیو سی

شیر روشویی آوا کی دبلیو سی

کد محصول: نامعلوم

برند » کی دبلیو سی
نام مدل » آوا
کاربرد » شیر روشویی
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » سوئیس
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

270,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر روشویی بلند آوا کی دبلیو سی

شیر روشویی بلند آوا کی دبلیو سی

کد محصول: نامعلوم

برند » کی دبلیو سی
نام مدل » آوا
کاربرد » شیر روشویی علم بلند
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » سوئیس
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

352,000 تومان
» توضیحات بیشتر
kowsarweb