تالیس کلاسیک هانز گروهه

شیر توالت تالیس کلاسیک هانز گروهه

شیر توالت تالیس کلاسیک هانز گروهه

کد محصول: 14161000

برند » HONSGROHE
نام مدل » TALIS-CLASSIC
کاربرد » شیر توالت
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیر توالت توکار تالیس کلاسیک هانز گروهه

شیر توالت توکار تالیس کلاسیک هانز گروهه

کد محصول: 14165000

برند » HONSGROHE
نام مدل » TALIS-CLASSIC
کاربرد » شیر توالت توکار
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیر حمام تالیس کلاسیک هانز گروهه

شیر حمام تالیس کلاسیک هانز گروهه

کد محصول: 14140000

برند » HONSGROHE
نام مدل » TALIS-CLASSIC
کاربرد » شیر حمام
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

830,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر حمام توکار تالیس کلاسیک هانز گروهه

شیر حمام توکار تالیس کلاسیک هانز گروهه

کد محصول: 14145000

برند » HONSGROHE
نام مدل » TALIS-CLASSIC
کاربرد » شیر روشویی توکار
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیر روشویی بلند تالیس کلاسیک هانز گروهه

شیر روشویی بلند تالیس کلاسیک هانز گروهه

کد محصول: 14116000

برند » HONSGROHE
نام مدل » TALIS-CLASSIC
کاربرد » شیر روشویی پایه بلند
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیر روشویی تالیس کلاسیک هانز گروهه

شیر روشویی تالیس کلاسیک هانز گروهه

کد محصول: 14111000

برند » HONSGROHE
نام مدل » TALIS-CLASSIC
کاربرد » شیر روشویی
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

740,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر روشویی توکار تالیس کلاسیک هانز گروهه

شیر روشویی توکار تالیس کلاسیک هانز گروهه

کد محصول: 14113000

برند » HONSGROHE
نام مدل » TALIS-CLASSIC
کاربرد » شیر حمام توکار
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
kowsarweb