تالیس S هانز گروهه

شیر توالت تالیس S هانز گروهه

شیر توالت تالیس S هانز گروهه

کد محصول: 32620000

برند » HONSGROHE
نام مدل » TALIS-S
کاربرد » شیر توالت
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیر توالت توکار تالیس S هانز گروهه

شیر توالت توکار تالیس S هانز گروهه

کد محصول: 32675000

برند » HONSGROHE
نام مدل » TALIS-S
کاربرد » شیر توالت توکار
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیر حمام تالیس S هانز گروهه

شیر حمام تالیس S هانز گروهه

کد محصول: 32420000

برند » HONSGROHE
نام مدل » TALIS-S
کاربرد » شیر حمام
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیر حمام توکار تالیس S هانز گروهه

شیر حمام توکار تالیس S هانز گروهه

کد محصول: 32475000

برند » HONSGROHE
نام مدل » TALIS-S
کاربرد » شیر حمام توکار
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیر روشویی بلند تالیس S هانز گروهه

شیر روشویی بلند تالیس S هانز گروهه

کد محصول: 32070000

برند » HONSGROHE
نام مدل » TALIS-S
کاربرد » شیر روشویی بلند
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیر روشویی تالیس S هانز گروهه

شیر روشویی تالیس S هانز گروهه

کد محصول: 32020000

برند » HONSGROHE
نام مدل » TALIS-S
کاربرد » شیر روشویی
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
kowsarweb