پرویدا هانز گروهه

شیر توالت پرُویدا هانز گروهه

شیر توالت پرُویدا هانز گروهه

کد محصول: 15672400

برند » HONSGROHE
نام مدل » PURAVIDA
کاربرد » شیر توالت
رنگ » سفید – کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیر توالت توکار پرُویدا هانز گروهه

شیر توالت توکار پرُویدا هانز گروهه

کد محصول: 15665400

برند » HONSGROHE
نام مدل » PURAVIDA
کاربرد » شیر توالت توکار
رنگ » سفید – کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیر حمام پرُویدا هانز گروهه

شیر حمام پرُویدا هانز گروهه

کد محصول: 15472400

برند » HONSGROHE
نام مدل » PURAVIDA
کاربرد » شیر حمام
رنگ » سفید – کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیر حمام توکار پورُویدا هانز گروهه

شیر حمام توکار پورُویدا هانز گروهه

کد محصول: 15445400

برند » HONSGROHE
نام مدل » PURAVIDA
کاربرد » شیر حمام توکار
رنگ » سفید – کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیر روشویی پرُویدا هانز گروهه

شیر روشویی پرُویدا هانز گروهه

کد محصول: 15070400

برند » HONSGROHE
نام مدل » PURAVIDA
کاربرد » شیر روشویی
رنگ » سفید – کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیر روشویی توکار پورُویدا هانز گروهه

شیر روشویی توکار پورُویدا هانز گروهه

کد محصول: 15084400

برند » HONSGROHE
نام مدل » PURAVIDA
کاربرد » شیر روشویی توکار
رنگ » سفید – کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
kowsarweb