متریس کلاسیک هانز گروهه

شیر توالت متریس کلاسیک هانز گروهه

شیر توالت متریس کلاسیک هانز گروهه

کد محصول: 31672000

برند » HONSGROHE
نام مدل » METRIS CLASSIC
کاربرد » شیر توالت
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

» توضیحات بیشتر
شیر حمام متریس کلاسیک هانز گروهه

شیر حمام متریس کلاسیک هانز گروهه

کد محصول: 31478000

برند » HONSGROHE
نام مدل » METRIS CLASSIC
کاربرد » شیر حمام
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

» توضیحات بیشتر
شیر روشویی بلند متریس کلاسیک هانز گروهه

شیر روشویی بلند متریس کلاسیک هانز گروهه

کد محصول: 31078000

برند » HONSGROHE
نام مدل » METRIS CLASSIC
کاربرد » شیر روشویی پایه بلند
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

» توضیحات بیشتر
شیر روشویی توکارمتریس کلاسیک هانزگروهه

شیر روشویی توکارمتریس کلاسیک هانزگروهه

کد محصول: 31000000

برند » HONSGROHE
نام مدل » METRIS CLASSIC
کاربرد » شیر روشویی توکار
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

» توضیحات بیشتر
شیر روشویی متریس کلاسیک هانز گروهه

شیر روشویی متریس کلاسیک هانز گروهه

کد محصول: 31075000

برند » HONSGROHE
نام مدل » METRIS CLASSIC
کاربرد » شیر روشویی
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

» توضیحات بیشتر
شیرتوالت توکارمتریس کلاسیک هانزگروهه

شیرتوالت توکارمتریس کلاسیک هانزگروهه

کد محصول: 31676000

برند » HONSGROHE
نام مدل » METRIS CLASSIC
کاربرد » شیر توالت توکار
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

» توضیحات بیشتر
شیرحمام توکارمتریس کلاسیک هانزگروهه

شیرحمام توکارمتریس کلاسیک هانزگروهه

کد محصول: 31485000

برند » HONSGROHE
نام مدل » METRIS CLASSIC
کاربرد » شیر حمام توکار
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

» توضیحات بیشتر
kowsarweb