متریس هانز گروهه

شیر توالت متریس هانز گروهه

شیر توالت متریس هانز گروهه

کد محصول: 31680000

برند » HONSGROHE
نام مدل » METRIS
کاربرد » شیر توالت
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیر حمام متریس هانز گروهه

شیر حمام متریس هانز گروهه

کد محصول: 31480000

برند » HONSGROHE
نام مدل » METRIS
کاربرد » شیر حمام
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیر روشویی بلند متریس هانز گروهه

شیر روشویی بلند متریس هانز گروهه

کد محصول: 31183000

برند » HONSGROHE
نام مدل » METRIS
کاربرد » شیر روشویی علم بلند
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیر روشویی توکار متریس هانز گروهه

شیر روشویی توکار متریس هانز گروهه

کد محصول: 31085000

برند » HONSGROHE
نام مدل » METRIS
کاربرد » شیر روشویی توکار
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیر روشویی متریس هانز گروهه

شیر روشویی متریس هانز گروهه

کد محصول: 31088000

برند » HONSGROHE
نام مدل » METRIS
کاربرد » شیر روشویی
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیر ظرفشویی متریس هانز گروهه

شیر ظرفشویی متریس هانز گروهه

کد محصول: نامعلوم

برند » HONSGROHE
نام مدل » METRIS
کاربرد » شیر ظرفشویی
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیرتوالت توکار متریس هانز گروهه

شیرتوالت توکار متریس هانز گروهه

کد محصول: 31685000

برند » HONSGROHE
نام مدل » METRIS
کاربرد » شیر توالت توکار
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیرحمام توکار متریس هانز گروهه

شیرحمام توکار متریس هانز گروهه

کد محصول: 31493000

برند » HONSGROHE
نام مدل » METRIS
کاربرد » شیر حمام توکار
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
kowsarweb