لوجیس هانز گروهه

شیر توالت توکار لوجیس هانز گروهه

شیر توالت توکار لوجیس هانز گروهه

کد محصول: 71607000

برند » HONSGROHE
نام مدل » LOGIS
کاربرد » شیر توالت توکار
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیر توالت لوجیس هانز گروهه

شیر توالت لوجیس هانز گروهه

کد محصول: 71600000

برند » HONSGROHE
نام مدل » LOGIS
کاربرد » شیر توالت
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیر حمام توکار لوجیس هانز گروهه

شیر حمام توکار لوجیس هانز گروهه

کد محصول: 71405000

برند » HONSGROHE
نام مدل » LOGIS
کاربرد » شیر حمام توکار
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیر حمام لوجیس هانز گروهه

شیر حمام لوجیس هانز گروهه

کد محصول: 71400000

برند » HONSGROHE
نام مدل » LOGIS
کاربرد » شیر حمام
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیر روشویی توکار لوجیس هانز گروهه

شیر روشویی توکار لوجیس هانز گروهه

کد محصول: 71220000

برند » HONSGROHE
نام مدل » LOGIS
کاربرد » شیر روشویی توکار
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیر روشویی لوجیس هانز گروهه

شیر روشویی لوجیس هانز گروهه

کد محصول: 71100000

برند » HONSGROHE
نام مدل » LOGIS
کاربرد » شیر روشویی
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
kowsarweb