فوکوس اس هانز گروهه

شیر توالت فوکوس S هانز گروهه

شیر توالت فوکوس S هانز گروهه

کد محصول: 31762000

برند » HONSGROHE
نام مدل » FOCUS-S
کاربرد » شیر توالت
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیر حمام فوکوس S هانز گروهه

شیر حمام فوکوس S هانز گروهه

کد محصول: 31742000

برند » HONSGROHE
نام مدل » FOCUS-S
کاربرد » شیر حمام
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیر روشویی فوکوس S هانز گروهه

شیر روشویی فوکوس S هانز گروهه

کد محصول: 31701000

برند » HONSGROHE
نام مدل » FOCUS-S
کاربرد » شیر روشویی
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیرتوالت توکار فوکوس S هانز گروهه

شیرتوالت توکار فوکوس S هانز گروهه

کد محصول: 31764000

برند » HONSGROHE
نام مدل » FOCUS-S
کاربرد » شیر توالت توکار
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیرحمام توکار فوکوس S هانز گروهه

شیرحمام توکار فوکوس S هانز گروهه

کد محصول: 31763000

برند » HONSGROHE
نام مدل » FOCUS-S
کاربرد » شیر حمام توکار
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
kowsarweb