فوکوس هانز گروهه

شیر توالت فوکوس هانز گروهه

شیر توالت فوکوس هانز گروهه

کد محصول: 31960000

برند » HONSGROHE
نام مدل » FOCUS
کاربرد » شیر توالت
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیر حمام فوکوس هانز گروهه

شیر حمام فوکوس هانز گروهه

کد محصول: 31940000

برند » HONSGROHE
نام مدل » FOCUS
کاربرد » شیر حمام
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیر روشویی فوکوس هانز گروهه

شیر روشویی فوکوس هانز گروهه

کد محصول: 31621000

برند » HONSGROHE
نام مدل » FOCUS
کاربرد » شیر روشویی
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیر ظرفشویی فوکوس هانز گروهه

شیر ظرفشویی فوکوس هانز گروهه

کد محصول: نامعلوم

برند » HONSGROHE
نام مدل » FOCUS
کاربرد » شیر ظرفشویی
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیرتوالت توکار فوکوس هانز گروهه

شیرتوالت توکار فوکوس هانز گروهه

کد محصول: 31967000

برند » HONSGROHE
نام مدل » FOCUS
کاربرد » شیر توالت توکار
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیرحمام توکار فوکوس هانز گروهه

شیرحمام توکار فوکوس هانز گروهه

کد محصول: 31945000

برند » HONSGROHE
نام مدل » FOCUS
کاربرد » شیر حمام توکار
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
kowsarweb