وریس گروهه

توالت توکار وریس گروهه آلمان

توالت توکار وریس گروهه آلمان

کد محصول: 1934400

برند » Grohe
نام مدل » Veris
کاربرد » شیر توالت توکار
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

1,021,000 تومان
» توضیحات بیشتر
توالت وریس گروهه آلمان

توالت وریس گروهه آلمان

کد محصول: 321970

برند » Grohe
نام مدل » Veris
کاربرد » شیر توالت
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

2,570,000 تومان
» توضیحات بیشتر
حمام توکار وریس گروهه آلمان

حمام توکار وریس گروهه آلمان

کد محصول: 193440

برند » Grohe
نام مدل » Veris
کاربرد » شیر حمام توکار
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

1,021,000 تومان
» توضیحات بیشتر
حمام وریس گروهه آلمان

حمام وریس گروهه آلمان

کد محصول: 321950

برند » Grohe
نام مدل » Veris
کاربرد » شیر حمام
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

2,884,000 تومان
» توضیحات بیشتر
روشویی وریس گروهه آلمان

روشویی وریس گروهه آلمان

کد محصول: 321830

برند » Grohe
نام مدل » Veris
کاربرد » شیر روشویی
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

1,615,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر آشپزخانه وریس گروهه آلمان

شیر آشپزخانه وریس گروهه آلمان

کد محصول: 321870

برند » Grohe
نام مدل » Veris
کاربرد » شیر ظرفشویی
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

» توضیحات بیشتر
kowsarweb