تنسو گروهه

توالت تنسو گروهه

توالت تنسو گروهه

کد محصول: 340270

برند » Grohe
نام مدل » Tenso
کاربرد » شیر توالت
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

» توضیحات بیشتر
توالت توکار تنسو گروهه

توالت توکار تنسو گروهه

کد محصول: 190400

برند » Grohe
نام مدل » Tenso
کاربرد » شیر توالت توکار
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

» توضیحات بیشتر
حمام تنسو گروهه

حمام تنسو گروهه

کد محصول: 333490

برند » Grohe
نام مدل » Tenso
کاربرد » شیر حمام
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

» توضیحات بیشتر
حمام توکار تنسو گروهه

حمام توکار تنسو گروهه

کد محصول: 190500

برند » Grohe
نام مدل » Tenso
کاربرد » شیر حمام توکار
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

» توضیحات بیشتر
روشویی تنسو گروهه

روشویی تنسو گروهه

کد محصول: 323660

برند » Grohe
نام مدل » Tenso
کاربرد » شیر روشویی
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

142,000 تومان
» توضیحات بیشتر
kowsarweb