شیرآلات آشپزخانه گروهه

شیر آشپزخانه دیواری یورو اسمارت گروهه

شیر آشپزخانه دیواری یورو اسمارت گروهه

کد محصول: 32482-1

برند » Grohe
نام مدل » EUROSMART
کاربرد » شیر ظرفشویی دیواری
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

492,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر آشپزخانه کنچتو گروهه

شیر آشپزخانه کنچتو گروهه

کد محصول: 326290

برند » Grohe
نام مدل » Concetto
کاربرد » شیر ظرفشویی
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

» توضیحات بیشتر
شیر آشپزخانه کنچتو1 گروهه

شیر آشپزخانه کنچتو1 گروهه

کد محصول: 32663-1

برند » Grohe
نام مدل » CONCETTO
کاربرد » شیر ظرفشویی
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

820,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر آشپزخانه وریس گروهه آلمان

شیر آشپزخانه وریس گروهه آلمان

کد محصول: 321870

برند » Grohe
نام مدل » Veris
کاربرد » شیر ظرفشویی
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

» توضیحات بیشتر
شیر آشپزخانه یورو استایل کاسمو گروهه

شیر آشپزخانه یورو استایل کاسمو گروهه

کد محصول: 230430

برند » Grohe
نام مدل » Eurostyle Cosmo
کاربرد » شیر ظرفشویی
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

741,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر آشپزخانه یورو استایل کاسمو1 گروهه

شیر آشپزخانه یورو استایل کاسمو1 گروهه

کد محصول: 31126-2

برند » Grohe
نام مدل » EUROSTYLE COSMOPOLITAN
کاربرد » شیر ظرفشویی
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

850,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر آشپزخانه یورو استایل کاسمو2 گروهه

شیر آشپزخانه یورو استایل کاسمو2 گروهه

کد محصول: 33975-2

برند » Grohe
نام مدل » EUROSTYLE COSMOPOLITAN
کاربرد » شیر ظرفشویی
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

700,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر آشپزخانه یورو اسمارت گروهه

شیر آشپزخانه یورو اسمارت گروهه

کد محصول: 33202-2

برند » Grohe
نام مدل » EUROSMART
کاربرد » شیر ظرفشویی
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

540,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر آشپزخانه یورو دیسک کاسمو گروهه

شیر آشپزخانه یورو دیسک کاسمو گروهه

کد محصول: 230540

برند » Grohe
نام مدل » EuroDisc Cosmo
کاربرد » شیر ظرفشویی
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

» توضیحات بیشتر
شیر آشپزخانه یورو کاسمو گروهه

شیر آشپزخانه یورو کاسمو گروهه

کد محصول: 328300

برند » Grohe
نام مدل » Euro Cosmo
کاربرد » شیر ظرفشویی
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

690,000 تومان
» توضیحات بیشتر
قالب وردپرس