شیر آشپزخانه زدرا گروهه

شیر آشپزخانه زدرا 1-32294 گروهه

شیر آشپزخانه زدرا 1-32294 گروهه

کد محصول: 32294-1

برند » گروهه
نام مدل » Zedra
کاربرد » شیر آشپزخانه
نوع » شلنگدار (شاوری)
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

1,700,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر آشپزخانه زدرا 32296 گروهه

شیر آشپزخانه زدرا 32296 گروهه

کد محصول: 32296

برند » گروهه
نام مدل » Zedra
کاربرد » شیر آشپزخانه
نوع » ثابت
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

1,700,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر آشپزخانه زدرا 32296SD0 گروهه

شیر آشپزخانه زدرا 32296SD0 گروهه

کد محصول: 32296SD0

برند » گروهه
نام مدل » Zedra
کاربرد » شیر آشپزخانه
نوع » ثابت
رنگ » استیل
تکنولوژی ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

1,700,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر آشپزخانه زدرا 32553 گروهه

شیر آشپزخانه زدرا 32553 گروهه

کد محصول: 32553

برند » گروهه
نام مدل » Zedra
کاربرد » شیر آشپزخانه
نوع » شلنگدار (شاوری)
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

2,238,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر آشپزخانه زدرا 32553SD0 گروهه

شیر آشپزخانه زدرا 32553SD0 گروهه

کد محصول: 32553SD0

برند » گروهه
نام مدل » Zedra
کاربرد » شیر آشپزخانه
نوع » شلنگدار (شاوری)
رنگ » استیل
تکنولوژی ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

2,238,000 تومان
» توضیحات بیشتر
kowsarweb