یورواستایل کاسمو گروهه

توالت یورو استایل کاسمو گروهه

توالت یورو استایل کاسمو گروهه

کد محصول: 195070

برند » Grohe
نام مدل » Eurostyle Cosmo
کاربرد » شیر توالت توکار
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

» توضیحات بیشتر
توالت یورو استایل کاسمو گروهه

توالت یورو استایل کاسمو گروهه

کد محصول: 335900

برند » Grohe
نام مدل » Eurostyle Cosmo
کاربرد » شیر توالت
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

504,000 تومان
» توضیحات بیشتر
حمام توکار یورو استایل کاسمو گروهه

حمام توکار یورو استایل کاسمو گروهه

کد محصول: 195060

برند » Grohe
نام مدل » Eurostyle Cosmo
کاربرد » شیر حمام توکار
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

» توضیحات بیشتر
حمام یورو استایل کاسمو گروهه

حمام یورو استایل کاسمو گروهه

کد محصول: 335910

برند » Grohe
نام مدل » Eurostyle Cosmo
کاربرد » شیر حمام
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

570,000 تومان
» توضیحات بیشتر
روشویی یورو استایل کاسمو گروهه

روشویی یورو استایل کاسمو گروهه

کد محصول: 335520

برند » Grohe
نام مدل » Eurostyle Cosmo
کاربرد » شیر روشویی
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

450,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر آشپزخانه یورو استایل کاسمو گروهه

شیر آشپزخانه یورو استایل کاسمو گروهه

کد محصول: 230430

برند » Grohe
نام مدل » Eurostyle Cosmo
کاربرد » شیر ظرفشویی
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

741,000 تومان
» توضیحات بیشتر
kowsarweb