یورو اکو گروهه

توالت توکار یورو اکو گروهه

توالت توکار یورو اکو گروهه

کد محصول: 327840

برند » Grohe
نام مدل » Euro Eco
کاربرد » شیر توالت توکار
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

» توضیحات بیشتر
توالت یورو اکو گروهه

توالت یورو اکو گروهه

کد محصول: 327400

برند » Grohe
نام مدل » Euro Eco
کاربرد » شیر توالت
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

» توضیحات بیشتر
حمام توکار یورو اکو گروهه

حمام توکار یورو اکو گروهه

کد محصول: نامعلوم

برند » Grohe
نام مدل » Euro Eco
کاربرد » شیر حمام توکار
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

» توضیحات بیشتر
حمام یورو اکو گروهه

حمام یورو اکو گروهه

کد محصول: 327430

برند » Grohe
نام مدل » Euro Eco
کاربرد » شیر حمام
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

» توضیحات بیشتر
روشویی یورو اکو گروهه

روشویی یورو اکو گروهه

کد محصول: 327320

برند » Grohe
نام مدل » Euro Eco
کاربرد » شیر روشویی
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

» توضیحات بیشتر
kowsarweb