یورودیسک کاسمو گروهه

توالت توکار یورو دیسک کاسمو گروهه

توالت توکار یورو دیسک کاسمو گروهه

کد محصول: 195490

برند » Grohe
نام مدل » EuroDisc Cosmo
کاربرد » شیر توالت
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

» توضیحات بیشتر
توالت یورو دیسک کاسمو گروهه

توالت یورو دیسک کاسمو گروهه

کد محصول: 335690

برند » Grohe
نام مدل » EuroDisc Cosmo
کاربرد » شیر توالت
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

790,000 تومان
» توضیحات بیشتر
حمام توکار یورو دیسک کاسمو گروهه

حمام توکار یورو دیسک کاسمو گروهه

کد محصول: 195480

برند » Grohe
نام مدل » EuroDisc Cosmo
کاربرد » شیر حمام
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

» توضیحات بیشتر
حمام یورو دیسک کاسمو گروهه

حمام یورو دیسک کاسمو گروهه

کد محصول: 333900

برند » Grohe
نام مدل » EuroDisc Cosmo
کاربرد » شیر حمام
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

900,000 تومان
» توضیحات بیشتر
روشویی یورو دیسک کاسمو گروهه

روشویی یورو دیسک کاسمو گروهه

کد محصول: 331900

برند » Grohe
نام مدل » EuroDisc Cosmo
کاربرد » شیر روشویی
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

590,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر آشپزخانه یورو دیسک کاسمو گروهه

شیر آشپزخانه یورو دیسک کاسمو گروهه

کد محصول: 230540

برند » Grohe
نام مدل » EuroDisc Cosmo
کاربرد » شیر ظرفشویی
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

» توضیحات بیشتر
kowsarweb