یورودیسک جوی گروهه

توالت یورو دیسک جوی گروهه

توالت یورو دیسک جوی گروهه

کد محصول: 234300

برند » Grohe
نام مدل » Eurodisk joy
کاربرد » شیر توالت
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

» توضیحات بیشتر
حمام یورو دیسک جوی گروهه

حمام یورو دیسک جوی گروهه

کد محصول: 234310

برند » Grohe
نام مدل » Eurodisk joy
کاربرد » شیر حمام
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

» توضیحات بیشتر
روشویی بلند یورو دیسک جوی گروهه

روشویی بلند یورو دیسک جوی گروهه

کد محصول: 234280

برند » Grohe
نام مدل » Eurodisk joy
کاربرد » شیر روشویی بلند
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

» توضیحات بیشتر
روشویی یورو دیسک جوی گروهه

روشویی یورو دیسک جوی گروهه

کد محصول: 234250

برند » Grohe
نام مدل » Eurodisk joy
کاربرد » شیر روشویی
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

» توضیحات بیشتر
kowsarweb