بائولوپ گروهه

توالت بائولوپ گروهه آلمان

توالت بائولوپ گروهه آلمان

کد محصول: 328160

برند » Grohe
نام مدل » BauLoop
کاربرد » شیر توالت
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

297,000 تومان
» توضیحات بیشتر
توالت توکار بائولوپ گروهه آلمان

توالت توکار بائولوپ گروهه آلمان

کد محصول: 290420

برند » Grohe
نام مدل » BauLoop
کاربرد » شیر توالت توکار
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

423,000 تومان
» توضیحات بیشتر
حمام بائولوپ گروهه آلمان

حمام بائولوپ گروهه آلمان

کد محصول: 328150

برند » Grohe
نام مدل » BauLoop
کاربرد » شیر حمام
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

371,000 تومان
» توضیحات بیشتر
حمام توکار بائولوپ گروهه آلمان

حمام توکار بائولوپ گروهه آلمان

کد محصول: 290410

برند » Grohe
نام مدل » BauLoop
کاربرد » شیر حمام توکار
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

500,000 تومان
» توضیحات بیشتر
روشویی بائولوپ گروهه آلمان

روشویی بائولوپ گروهه آلمان

کد محصول: 328140

برند » Grohe
نام مدل » BauLoop
کاربرد » شیر روشویی
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

281,000 تومان
» توضیحات بیشتر
روشویی پایه بلند بائولوپ گروهه آلمان

روشویی پایه بلند بائولوپ گروهه آلمان

کد محصول: 328560

برند » Grohe
نام مدل » BauLoop
کاربرد » شیر روشویی پایه بلند
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

490,000 تومان
» توضیحات بیشتر
kowsarweb