بائو اچ گروهه

توالت بائو اچ گروهه

توالت بائو اچ گروهه

کد محصول: 328210

برند » Grohe
نام مدل » Bauedge
کاربرد » شیر توالت
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

350,000 تومان
» توضیحات بیشتر
توالت توکار بائو اچ گروهه

توالت توکار بائو اچ گروهه

کد محصول: 290780

برند » Grohe
نام مدل » Bauedge
کاربرد » شیر توالت توکار
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

» توضیحات بیشتر
حمام بائو اچ گروهه

حمام بائو اچ گروهه

کد محصول: 328200

برند » Grohe
نام مدل » Bauedge
کاربرد » شیر حمام
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

410,000 تومان
» توضیحات بیشتر
حمام توکار بائو اچ گروهه

حمام توکار بائو اچ گروهه

کد محصول: 290390

برند » Grohe
نام مدل » Bauedge
کاربرد » شیر حمام توکار
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

500,000 تومان
» توضیحات بیشتر
روشویی بائو اچ گروهه

روشویی بائو اچ گروهه

کد محصول: 328190

برند » Grohe
نام مدل » Bauedge
کاربرد » شیر روشویی
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

277,000 تومان
» توضیحات بیشتر
روشویی بلند بائو اچ گروهه

روشویی بلند بائو اچ گروهه

کد محصول: 328600

برند » Grohe
نام مدل » Bauedge
کاربرد » شیر روشویی بلند
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

490,000 تومان
» توضیحات بیشتر
kowsarweb