بائوکرو گروهه

توالت بائو کرو گروهه

توالت بائو کرو گروهه

شیر توالت بائوکرو گروهه
کد محصول: 328070

برند » Grohe
نام مدل » Baucurve
کاربرد » شیر توالت
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

 

300,000 تومان
» توضیحات بیشتر
توالت توکار بائو کرو گروهه

توالت توکار بائو کرو گروهه

کد محصول: 290440

برند » Grohe
نام مدل » Baucurve
کاربرد » شیر توالت توکار
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

354,000 تومان
» توضیحات بیشتر
حمام بائو کرو گروهه

حمام بائو کرو گروهه

شیر حمام بائوکرو گروهه
کد محصول: 328060

برند » Grohe
نام مدل » Baucurve
کاربرد » شیر حمام
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

357,000 تومان
» توضیحات بیشتر
حمام توکار بائو کرو گروهه

حمام توکار بائو کرو گروهه

شیر حمام توکار مدل بائو کرو گروهه
کد محصول: 290430

برند » Grohe
نام مدل » Baucurve
کاربرد » شیر حمام توکار
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

451,000 تومان
» توضیحات بیشتر
روشویی بائو کرو گروهه

روشویی بائو کرو گروهه

شیر روشویی بائوکرو گروهه
کد محصول: 328050

برند » Grohe
نام مدل » Baucurve
کاربرد » شیر روشویی
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

2,640,000 تومان
» توضیحات بیشتر
kowsarweb