بائو کلاسیک گروهه

توالت بائو کلاسیک گروهه

توالت بائو کلاسیک گروهه

کد محصول: 328670

برند » Grohe
نام مدل » Bauclassic
کاربرد » شیر توالت
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

400,000 تومان
» توضیحات بیشتر
توالت توکار بائو کلاسیک گروهه

توالت توکار بائو کلاسیک گروهه

کد محصول: 290471

برند » Grohe
نام مدل » Bauclassic
کاربرد » شیر توالت توکار
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

380,000 تومان
» توضیحات بیشتر
حمام بائو کلاسیک گروهه

حمام بائو کلاسیک گروهه

کد محصول: 328650

برند » Grohe
نام مدل » Bauclassic
کاربرد » شیر حمام
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

477,000 تومان
» توضیحات بیشتر
حمام توکار بائو کلاسیک گروهه

حمام توکار بائو کلاسیک گروهه

کد محصول: 290470

برند » Grohe
نام مدل » Bauclassic
کاربرد » شیر حمام توکار
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

446,000 تومان
» توضیحات بیشتر
روشویی بائو کلاسیک گروهه

روشویی بائو کلاسیک گروهه

کد محصول: 329630

برند » Grohe
نام مدل » Bauclassic
کاربرد » شیر روشویی
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

361,000 تومان
» توضیحات بیشتر
روشویی بلند بائو کلاسیک گروهه

روشویی بلند بائو کلاسیک گروهه

کد محصول: 328680

برند » Grohe
نام مدل » Bauclassic
کاربرد » شیر روشویی بلند
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

400,000 تومان
» توضیحات بیشتر
kowsarweb