آلور گروهه

توالت آلور گروهه آلمان

توالت آلور گروهه آلمان

کد محصول: 328460

برند » Grohe
نام مدل » Allure
کاربرد » شیر توالت
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

2,568,000 تومان
» توضیحات بیشتر
توالت توکار آلور گروهه آلمان

توالت توکار آلور گروهه آلمان

کد محصول: 193750

برند » Grohe
نام مدل » Allure
کاربرد » شیر توالت توکار
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

» توضیحات بیشتر
حمام آلور گروهه آلمان

حمام آلور گروهه آلمان

کد محصول: 328260

برند » Grohe
نام مدل » Allure
کاربرد » شیر حمام
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

2,880,000 تومان
» توضیحات بیشتر
حمام توکار آلور گروهه آلمان

حمام توکار آلور گروهه آلمان

کد محصول: 193150

برند » Grohe
نام مدل » Allure
کاربرد » شیر حمام توکار
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

» توضیحات بیشتر
روشویی آلور گروهه آلمان

روشویی آلور گروهه آلمان

کد محصول: 321460

برند » Grohe
نام مدل » Allure
کاربرد » شیر روشویی
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

» توضیحات بیشتر
kowsarweb