یوروکیوب گروهه

توالت توکار یورو کیوب گروهه

توالت توکار یورو کیوب گروهه

کد محصول: 198980

برند » Grohe
نام مدل » Euro Cube
کاربرد » شیر توالت توکار
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

600,000 تومان
» توضیحات بیشتر
توالت یورو کیوب گروهه

توالت یورو کیوب گروهه

کد محصول: 231450

برند » Grohe
نام مدل » Euro Cube
کاربرد » شیر توالت
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

976,000 تومان
» توضیحات بیشتر
حمام توکار یورو کیوب گروهه

حمام توکار یورو کیوب گروهه

کد محصول: 198960

برند » Grohe
نام مدل » Euro Cube
کاربرد » شیر حمام توکار
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

683,000 تومان
» توضیحات بیشتر
حمام یورو کیوب گروهه

حمام یورو کیوب گروهه

کد محصول: 231400

برند » Grohe
نام مدل » Euro Cube
کاربرد » شیر حمام
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

1,082,000 تومان
» توضیحات بیشتر
روشویی پایه بلند یورو کیوب گروهه

روشویی پایه بلند یورو کیوب گروهه

کد محصول: 231360

برند » Grohe
نام مدل » Euro Cube
کاربرد » شیر روشویی پایه بلند
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

1,085,000 تومان
» توضیحات بیشتر
روشویی یورو کیوب گروهه

روشویی یورو کیوب گروهه

کد محصول: 231270

برند » Grohe
نام مدل » Euro Cube
کاربرد » شیر روشویی
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

680,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر آشپزخانه یورو کیوب گروهه

شیر آشپزخانه یورو کیوب گروهه

کد محصول: 231350

برند » Grohe
نام مدل » Euro Cube
کاربرد » شیر ظرفشویی
رنگ » کروم
تکنولوژی ساخت » آلمان

894,000 تومان
» توضیحات بیشتر
kowsarweb