شیر تتراس قهرمان

شیر توالت تتراس قهرمان

شیر توالت تتراس قهرمان

کد محصول: توالت تتراس

برند » قهرمان
نام مدل » تتراس
کاربرد » شیر توالت
رنگ » کروم
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

standard

158,500 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر حمام تتراس قهرمان

شیر حمام تتراس قهرمان

کد محصول: حمام تتراس

برند » قهرمان
نام مدل » تتراس
کاربرد » شیر حمام
رنگ » کروم
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

standard

174,200 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر روشویی تتراس قهرمان

شیر روشویی تتراس قهرمان

کد محصول: روشویی تتراس

برند » قهرمان
نام مدل » تتراس
کاربرد » شیر روشویی
ارتفاع آب ریز » 22 سانتی متر
رنگ » کروم
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

standard

177,600 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر ظرفشویی تتراس قهرمان

شیر ظرفشویی تتراس قهرمان

کد محصول: ظرفشویی تتراس

برند » قهرمان
نام مدل » تتراس
کاربرد » شیر ظرفشویی
ارتفاع آب ریز » 40 سانتی متر
رنگ » کروم
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

standard

144,100 تومان
» توضیحات بیشتر
kowsarweb