شیر آلمانی قهرمان

شیر توالت آلمانی قهرمان

شیر توالت آلمانی قهرمان

کد محصول: توالت آلمانی

برند » قهرمان
نام مدل » آلمانی
کاربرد » شیر توالت
رنگ » کروم
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

standard

107,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر حمام آلمانی قهرمان

شیر حمام آلمانی قهرمان

کد محصول: حمام آلمانی

برند » قهرمان
نام مدل » آلمانی
کاربرد » شیر حمام
رنگ » کروم
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

standard

131,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر روشویی آلمانی قهرمان

شیر روشویی آلمانی قهرمان

کد محصول: روشویی آلمانی

برند » قهرمان
نام مدل » آلمانی
کاربرد » شیر روشویی
ارتفاع آب ریز » 22 سانتی متر
رنگ » کروم
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

standard

133,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر ظرفشویی آلمانی قهرمان

شیر ظرفشویی آلمانی قهرمان

کد محصول: ظرفشویی آلمانی

برند » قهرمان
نام مدل » آلمانی
کاربرد » شیر ظرفشویی
ارتفاع آب ریز » 40 سانتی متر
رنگ » کروم
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

standard

151,000 تومان
» توضیحات بیشتر
kowsarweb