شیر الماس قهرمان

شیر توالت الماس قهرمان

شیر توالت الماس قهرمان

کد محصول: توالت الماس

برند » قهرمان
نام مدل » الماس
کاربرد » شیر توالت
رنگ » کروم
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

standard

» توضیحات بیشتر
شیر حمام الماس قهرمان

شیر حمام الماس قهرمان

کد محصول: حمام الماس

برند » قهرمان
نام مدل » الماس
کاربرد » شیر حمام
رنگ » کروم
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

standard

» توضیحات بیشتر
شیر روشویی الماس قهرمان

شیر روشویی الماس قهرمان

کد محصول: روشویی الماس

برند » قهرمان
نام مدل » الماس
کاربرد » شیر روشویی
رنگ » کروم
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

standard

» توضیحات بیشتر
شیر ظرفشویی الماس قهرمان

شیر ظرفشویی الماس قهرمان

کد محصول: ظرفشویی الماس

برند » قهرمان
نام مدل » الماس
کاربرد » شیر ظرفشویی
رنگ » کروم
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

standard

» توضیحات بیشتر
kowsarweb