شیر لکسی کرومات

شیر آشپزخانه لکسی کرومات

شیر آشپزخانه لکسی کرومات

کد محصول: آشپزخانه لکسی

برند » کرومات
نام مدل » لکسی
کاربرد » شیر آشپزخانه
رنگ » کرومات
ساخت » ایران
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 5 سال

210,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر توالت لکسی کرومات

شیر توالت لکسی کرومات

کد محصول: توالت لکسی

برند » کرومات
نام مدل » لکسی
کاربرد » شیر توالت
رنگ » کرومات
ساخت » ایران
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 5 سال

180,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر حمام لکسی کرومات

شیر حمام لکسی کرومات

کد محصول: حمام لکسی

برند » کرومات
نام مدل » لکسی
کاربرد » شیر حمام
رنگ » کرومات
ساخت » ایران
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 5 سال

220,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر روشویی لکسی کرومات

شیر روشویی لکسی کرومات

کد محصول: روشویی لکسی

برند » کرومات
نام مدل » لکسی
کاربرد » شیر روشویی
رنگ » کرومات
ساخت » ایران
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 5 سال

160,000 تومان
» توضیحات بیشتر
kowsarweb