پالرمو

سرامیک پالرمو محصولی از شرکت مهسرام است

سرامیک دهبید سوپر 60 پالرمو

سرامیک دهبید سوپر 60 پالرمو

کد محصول: دهبید سوپر 60*60

نام طرح » دهبید سوپر

ابعاد » 60*60

رنگ » کرم

لعاب » مات

برش » رکتیفاید (بدون بند)

» توضیحات بیشتر
سرامیک دهبید سوپر 80 پالرمو

سرامیک دهبید سوپر 80 پالرمو

کد محصول: دهبید سوپر 80*80

نام طرح » دهبید سوپر

ابعاد » 80*80

رنگ » کرم

لعاب » مات

برش » رکتیفاید (بدون بند)

» توضیحات بیشتر
سرامیک کاپوچینو اسپرسو 120*80 پالرمو

سرامیک کاپوچینو اسپرسو 120*80 پالرمو

کد محصول: کاپوچینو اسپرسو 120*80

نام طرح » کاپوچینو اسپرسو

ابعاد » 120*80

رنگ » قهوه ای

لعاب » مات

برش » رکتیفاید (بدون بند)

» توضیحات بیشتر
سرامیک کاپوچینو اسپرسو 80*80 پالرمو

سرامیک کاپوچینو اسپرسو 80*80 پالرمو

کد محصول: کاپوچینو اسپرسو 80*80

نام طرح » کاپوچینو اسپرسو

ابعاد » 80*80

رنگ » قهوه ای

لعاب » مات

برش » رکتیفاید (بدون بند)

» توضیحات بیشتر
سرامیک کریستال 60 پالرمو

سرامیک کریستال 60 پالرمو

کد محصول: کریستال 60*60

نام طرح » کریستال

ابعاد » 60*60

رنگ » شیری

لعاب » براق

برش » رکتیفاید (بدون بند)

» توضیحات بیشتر
سرامیک مارون 120*80 پالرمو

سرامیک مارون 120*80 پالرمو

کد محصول: مارون 120*80

نام طرح » مارون

ابعاد » 120*80

رنگ » مارون

لعاب » براق

برش » رکتیفاید (بدون بند)

» توضیحات بیشتر
سرامیک ماگما بژ 60 پالرمو

سرامیک ماگما بژ 60 پالرمو

کد محصول: ماگما بژ 60*60

نام طرح » ماگما

ابعاد » 60*60

رنگ » بژ

لعاب » مات

برش » رکتیفاید (بدون بند)

» توضیحات بیشتر
سرامیک ماگما بژ 80 پالرمو

سرامیک ماگما بژ 80 پالرمو

کد محصول: ماگما بژ 80*80

نام طرح » ماگما

ابعاد » 80*80

رنگ » بژ

لعاب » مات

برش » رکتیفاید (بدون بند)

» توضیحات بیشتر
سرامیک مرمریت ویانا 120*40 پالرمو

سرامیک مرمریت ویانا 120*40 پالرمو

کد محصول: مرمریت ویانا 120*40

نام طرح » مرمریت ویانا

ابعاد » 120*40

رنگ » بژ روشن

لعاب » مات

برش » رکتیفاید (بدون بند)

» توضیحات بیشتر
سرامیک مرمریت ویانا 60 پالرمو

سرامیک مرمریت ویانا 60 پالرمو

کد محصول: مرمریت ویانا 60*60

نام طرح » مرمریت ویانا

ابعاد » 60*60

رنگ » بژ روشن

لعاب » مات

برش » رکتیفاید (بدون بند)

» توضیحات بیشتر
قالب وردپرس