پالرمو

سرامیک پالرمو محصولی از شرکت مهسرام است

سرامیک دهبید سوپر 120*40 پالرمو

سرامیک دهبید سوپر 120*40 پالرمو

کد محصول: دهبید سوپر 120*40

نام طرح » دهبید سوپر

ابعاد » 120*40

رنگ » کرم

لعاب » مات

برش » رکتیفاید (بدون بند)

43,800 تومان67,500 تومان
» توضیحات بیشتر
سرامیک دهبید سوپر 60 پالرمو

سرامیک دهبید سوپر 60 پالرمو

کد محصول: دهبید سوپر 60*60

نام طرح » دهبید سوپر

ابعاد » 60*60

رنگ » کرم

لعاب » مات

برش » رکتیفاید (بدون بند)

33,200 تومان58,600 تومان
» توضیحات بیشتر
سرامیک دهبید سوپر 80 پالرمو

سرامیک دهبید سوپر 80 پالرمو

کد محصول: دهبید سوپر 80*80

نام طرح » دهبید سوپر

ابعاد » 80*80

رنگ » کرم

لعاب » مات

برش » رکتیفاید (بدون بند)

41,500 تومان72,800 تومان
» توضیحات بیشتر
سرامیک کاپوچینو اسپرسو 120*80 پالرمو

سرامیک کاپوچینو اسپرسو 120*80 پالرمو

کد محصول: P2180

نام طرح » کاپوچینو اسپرسو

ابعاد » 120*80

رنگ » قهوه ای

لعاب » مات/ پوليش

برش » رکتیفاید (بدون بند)

116,800 تومان
» توضیحات بیشتر
سرامیک کاپوچینو اسپرسو 80*80 پالرمو

سرامیک کاپوچینو اسپرسو 80*80 پالرمو

کد محصول: کاپوچینو اسپرسو 80*80

نام طرح » کاپوچینو اسپرسو

ابعاد » 80*80

رنگ » قهوه ای

لعاب » مات/ پوليش

برش » رکتیفاید (بدون بند)

32,800 تومان46,800 تومان
» توضیحات بیشتر
سرامیک کاپوچینو کارامل 120*40 پالرمو

سرامیک کاپوچینو کارامل 120*40 پالرمو

کد محصول: کاپوچینو کارامل 120*40

نام طرح » کاپوچینو کارامل

ابعاد » 120*40

رنگ » کرم کارامل

لعاب » مات / گلیز پولیش

برش » رکتیفاید (بدون بند)

50,800 تومان104,800 تومان
» توضیحات بیشتر
سرامیک کاپوچینو کارامل 120*80 پالرمو

سرامیک کاپوچینو کارامل 120*80 پالرمو

کد محصول: P2075

نام طرح » کاپوچینو کارامل

ابعاد » 120*80

رنگ » کرم کارامل

لعاب » مات / گلیز پولیش

برش » رکتیفاید (بدون بند)

53,800 تومان112,800 تومان
» توضیحات بیشتر
سرامیک کاپوچینو کارامل 60*60 پالرمو

سرامیک کاپوچینو کارامل 60*60 پالرمو

کد محصول: کاپوچینو کارامل 60*60

نام طرح » کاپوچینو کارامل

ابعاد » 60*60

رنگ » کرم کارامل

لعاب » مات / گلیز پولیش

برش » رکتیفاید (بدون بند)

33,200 تومان58,600 تومان
» توضیحات بیشتر
سرامیک کاپوچینو کارامل 80*80 پالرمو

سرامیک کاپوچینو کارامل 80*80 پالرمو

کد محصول: کاپوچینو کارامل 80*80

نام طرح » کاپوچینو کارامل

ابعاد » 80*80

رنگ » کرم کارامل

لعاب » مات / گلیز پولیش

برش » رکتیفاید (بدون بند)

29,800 تومان41,800 تومان
» توضیحات بیشتر
سرامیک کریستال 60 پالرمو

سرامیک کریستال 60 پالرمو

کد محصول: P2135

نام طرح » کریستال

ابعاد » 60*60

رنگ » شیری

لعاب » براق

برش » رکتیفاید (بدون بند)

33,200 تومان58,600 تومان
» توضیحات بیشتر
قالب وردپرس