پالرمو

سرامیک پالرمو محصولی از شرکت مهسرام است

سرامیک آتشکوه بژ روشن 120*40 پالرمو

سرامیک آتشکوه بژ روشن 120*40 پالرمو

کد محصول: آتشکوه 120*40

نام طرح » آتشکوه بژ روشن

ابعاد » 120*40

رنگ » بژ روشن

لعاب » مات

برش » رکتیفاید (بدون بند)

43,800 تومان67,500 تومان
» توضیحات بیشتر
سرامیک آتشکوه بژ روشن 120*80 پالرمو

سرامیک آتشکوه بژ روشن 120*80 پالرمو

کد محصول: آتشکوه 120*80

نام طرح » آتشکوه بژ روشن

ابعاد » 120*80

رنگ » بژ روشن

لعاب » مات

برش » رکتیفاید (بدون بند)

53,800 تومان112,800 تومان
» توضیحات بیشتر
سرامیک آتشکوه بژ روشن 60 پالرمو

سرامیک آتشکوه بژ روشن 60 پالرمو

کد محصول: آتشکوه 60*60 مات

نام طرح » آتشکوه بژ روشن

ابعاد » 60*60

رنگ » بژ روشن

لعاب » مات

برش » رکتیفاید (بدون بند)

24,800 تومان33,600 تومان
» توضیحات بیشتر
سرامیک آتشکوه بژ روشن 80 پالرمو

سرامیک آتشکوه بژ روشن 80 پالرمو

کد محصول: آتشکوه 80*80

نام طرح » آتشکوه بژ روشن

ابعاد » 80*80

رنگ » بژ روشن

لعاب » مات

برش » رکتیفاید (بدون بند)

41,500 تومان72,800 تومان
» توضیحات بیشتر
سرامیک اپرا 120*40 پالرمو

سرامیک اپرا 120*40 پالرمو

کد محصول: اپرا 120*40

نام طرح » اپرا

ابعاد » 120*40

رنگ » بژ

لعاب » مات

برش » رکتیفاید (بدون بند)

» توضیحات بیشتر
سرامیک اَوِنیو 60 پالرمو

سرامیک اَوِنیو 60 پالرمو

کد محصول: اَوِنیو 60*60

نام طرح » اَوِنیو

ابعاد » 60*60

رنگ » سیلور

لعاب » مات

برش » رکتیفاید (بدون بند)

27,800 تومان37,800 تومان
» توضیحات بیشتر
سرامیک اَوِنیو 80 پالرمو

سرامیک اَوِنیو 80 پالرمو

کد محصول: P2190

نام طرح » اَوِنیو

ابعاد » 80*80

رنگ » سیلور

لعاب » مات

برش » رکتیفاید (بدون بند)

32,800 تومان46,800 تومان
» توضیحات بیشتر
سرامیک بفرین گلیز پالرمو

سرامیک بفرین گلیز پالرمو

کد محصول: بفرین

نام طرح » بفرین

ابعاد » 80*80    و   60*60     و     80*120

رنگ » سفید

لعاب » گلیز

برش » رکتیفاید (بدون بند)

33,200 تومان91,500 تومان
» توضیحات بیشتر
سرامیک تاچ استون 120*80 پالرمو

سرامیک تاچ استون 120*80 پالرمو

کد محصول: P2295

نام طرح » تاچ استون

ابعاد » 120*80

رنگ » کرم روشن

لعاب » مات

برش » رکتیفاید (بدون بند)

93,500 تومان
» توضیحات بیشتر
سرامیک تراورتن سیلور تیره 60 پالرمو

سرامیک تراورتن سیلور تیره 60 پالرمو

کد محصول: سیلور تیره 60*60

نام طرح » سیلور تیره

ابعاد » 60*60

رنگ » سیلور

لعاب » براق

برش » رکتیفاید (بدون بند)

33,200 تومان58,600 تومان
» توضیحات بیشتر
قالب وردپرس