پلی تک

سونا آرکادیا پلی تک

سونا آرکادیا پلی تک

کد محصول: کابین سونا آرکادیا

برند » پلی تک
نام کالا » آرکادیا
کاربرد » کابین سونا
طول »  90  –  100 سانتیمتر
عرض » 90  –  100 سانتیمتر
ارتفاع » 215 سانتیمتر

8,050,000 تومان
» توضیحات بیشتر
سونا آریما پلی تک

سونا آریما پلی تک

کد محصول: کابین سونا آریما

برند » پلی تک
نام کالا » آریما
کاربرد » کابین سونا
طول » 90 و 100 سانتیمتر
عرض » 90 و 100 سانتیمتر
ارتفاع » 215 سانتیمتر

9,000,000 تومان
» توضیحات بیشتر
سونا آکوا پلی تک

سونا آکوا پلی تک

کد محصول: کابین سونا آکوا

برند » پلی تک
نام کالا » آکوا
کاربرد » کابین سونا
طول » 180 سانتیمتر
عرض » 110 سانتیمتر
ارتفاع » 215 سانتیمتر

12,450,000 تومان
» توضیحات بیشتر
سونا اپتیموم ال ایکس پلی تک

سونا اپتیموم ال ایکس پلی تک

کد محصول: کابین سونا اپتیموم ال ایکس

برند » پلی تک
نام کالا » اپتیموم ال ایکس
کاربرد » کابین سونا
طول » 150 و 160 و 170 سانتیمتر
عرض » 100 سانتیمتر
ارتفاع » 215 سانتیمتر

11,700,000 تومان
» توضیحات بیشتر
سونا اُپتیموم پلی تک

سونا اُپتیموم پلی تک

کد محصول: کابین سونا اُپتیموم

برند » پلی تک
نام کالا » اُپتیموم
کاربرد » کابین سونا
طول »  120  –  130   –  140  –  150  سانتیمتر
عرض » 120  –  130  –  140   – 150  سانتیمتر
ارتفاع » 215 سانتیمتر

» توضیحات بیشتر
سونا فلوریا پلی تک

سونا فلوریا پلی تک

کد محصول: کابین سونا فلوریا

برند » پلی تک
نام کالا » فلوریا
کاربرد » کابین سونا
طول » 160   سانتیمتر
عرض » 80   سانتیمتر
ارتفاع » 215 سانتیمتر

» توضیحات بیشتر
سونا هاوانا پلی تک

سونا هاوانا پلی تک

کد محصول: کابین سونا هاوانا

برند » پلی تک
نام کالا » هاوانا
کاربرد » کابین سونا
طول »  135  –  150 سانتیمتر
عرض » 80    –  80  سانتیمتر
ارتفاع » 215 سانتیمتر

» توضیحات بیشتر
kowsarweb